Suksesjonsprosesser i et økosystem | Naturfag

Innledning
Suksesjon er endringer som skjer i naturen som skjer i lengre tid. De finnes forskjellige suksesjoner, som er blant annet primær suksesjon og sekundær suksesjon.

Primær suksesjon er et område som er for eksempel hogget ned altså som er livløst, og et område som ikke er bebodd fra før av og utvikler seg sånn at det blir levende organismer i dette område.

Etter hvert av utviklingen så blir jordsmonn dannet ved hjelp av disse pionerartene/plantene.

Utdrag
Sist men ikke minst så kommer den tredje fasen som er klimaksfasen. Klimaksfasen er den mest stabile fasen av alle fasene i suksesjonsprosessen. Klimaksfasen tiltrekkes seg av mange

abiotiske faktorer, altså ikke levende organismer. Når det kommer til klimaksfasen så er skogssamfunnet etablert seg sterkt og stabilt.

Det er ikke begrenset hvor lang tid klimaksfasen tar får å etablere seg, men de kan ta opptil 60-100 år, så det varierer ganske mye og kommer an på hvordan værtilstanden er.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå