Betingelser

Vilkår og betingelser for brukerkonto på Inspio.no

Dersom du har spørsmål til vilkårene og betingelsene nedenfor, er du alltid velkommen til å kontakte oss via vår kundeservice.

1. Avtalen

1.1 Formål

Denne avtalen er et juridisk dokument som beskriver dine og Inspo ApS (”Inspio”, ”vi” eller ”oss”) sine rettigheter og forpliktelser knyttet til de tjenestene som Inspo ApS tilbyr via Inspio.no.

1.2. Avtalens virkning

Når du registrerer deg hos Inspios tjenester, erklærer du deg innforstått med betingelsene i denne avtalen. Du bekrefter at du er innforstått med vilkårene i avtalen hver gang du benytter Inspios tjenester. Din avkrysning i feltet ”Jeg har lest og aksepterer betingelsene” utgjør altså en juridisk bindende avtale mellom deg og Inspio.

1.3 Avtalens varighet

Denne avtalen er gjeldende inntil en ny versjon trer i kraft. Den gjelder for alle aktiviteter på Inspio eller via Inspios tjenester og ditt forhold til Inspio.

 

2. Registrering

2.1 Registrering av brukeropplysninger

Som bruker av Inspios tjenester forplikter du deg til å registrere deg med ditt korrekte navn, e-postadresse samt ytterligere opplysninger du blir bedt om å oppgi. Husk at din e-postadresse vil benyttes til all kommunikasjon mellom deg og Inspio.

Din brukerkonto hos Inspio er strengt personlig og må ikke lånes ut til andre. Din adgangskode er også personlig og må ikke gis videre til noen andre. Adgangskoden er derfor kryptert, og det er bare du som til enhver tid kjenner den. Det er heller ikke tillatt å låne bort eller bruke andres brukerkonto.

Utdannelsesinstitusjoner med spesielle behov bes kontakte oss via vår kundestøtte.

2.2 Oppdatering av brukerprofilen

Du er som bruker av Inspios tjenester ansvarlig for at de opplysningene som fremkommer i din brukerprofil til enhver tid er korrekte og gyldige.

2.3 Alder

Du må være 15 år eller eldre for å kunne opprette en profil på Inspio.

2.4 Avslutning av brukerkontoen

Inspio forbeholder seg retten til enhver tid å kunne stenge din brukerkonto dersom du har handlet i strid med denne avtalen, Inspios øvrige regler eller gjeldende norsk lov. Dersom vi velger å stenge din brukerkonto på et slikt grunnlag, er det ikke mulig å få refundert kjøpt Inspio medlemskap.

 

3. Reklame m.m.

3.1 Nyhetsbrev

Som bruker kan du mottar Inspio nyhetsbrev. Inspio kan også benytte din oppgitte e-postadresse til å sende ut meddelelser om oppdateringer, informasjon og lignende. Du kan til enhver tid be om å få stoppet e-poster til deg.

Nyhetsbrevet kan inneholde reklame fra andre virksomheter.

Inspio videreformidler ikke dine opplysninger til bruk for reklame for andre virksomheter med mindre du har gitt ditt samtykke til dette.

 

4. Ansvar og alminnelige betingelser

4.1 Immaterielle rettigheter

Du aksepterer at alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter vedrørende Inspio tjenester eies av Inspo ApS.

4.2 Rettigheter til nedlastet materiale

Kjøp og bruk av materiale fra Inspio innebærer en personlig rett til bruk av materialet. Materialet må ikke benyttes til videresalg eller gis videre til andre brukere uten skriftlig samtykke fra Inspio.

4.3 Adgang til allerede nedlastet materiale

Kjøpt materiale er alltid tilgjengelig til ny nedlasting via din personlige ressursmappe.

4.4 Manglende adgang til Inspio.no

Inspio kan ikke garantere at det til enhver tid er mulig å få adgang til Inspio.no. Hjemmesiden kan i perioder være utilgjengelig som følge av en planlagt midlertidig stenging eller en teknisk feil. Inspio kan i den forbindelse ikke gjøres ansvarlig for den manglende adgang som brukerne måtte oppleve.

4.5 Følgeskader

Inspio er ikke erstatningsansvarlig overfor deg eller en tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tap av data, fortjeneste, inntekter eller forretninger, hvordan det enn måtte være forårsaket (enten som følge av uaktsomhet, mislighold av avtalen eller på annen måte), selv om et slikt tap eller en slik skade kunne forutses av Inspio eller Inspio var gjort oppmerksom på at muligheten forelå.

4.6 Force majeure

Inspio er ikke ansvarlig for manglende overholdelse av våre forpliktelser i henhold til denne avtale som skyldes faktorer som Inspio ikke er herre over, og som Inspio ikke med rimelighet burde ha forutsett.

 

5. Klageadgang

Dersom du ønsker å klage over kjøpet ditt, må du sende en henvendelse til info@inspio.no.

Dersom vi ikke lykkes med å finne en løsning, kan du sende inn en klage til EU-kommisjonens klageportal på nett her: https://ec.europa.eu.

Sist endret den 27. januar 2021