Innlevering; Gruppeoppgave om salgsprosessen

- Kontakt
Fru Gyldenstrupe er en fin dame, vi vil anta at hun er relativt fjong. Derfor er det viktig at selgeren kler seg pent, gjerne i en designerdress som gir inntrykk av at han er en svært ordentlig mann. Han bør også forsøke å relat...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 2585

5 Stjerner

Heldagsprøve i økonomi og ledelse, 10.04-2014

Vi ser at for alternativ nummer 1, så er den økte inntjeningen med en margin på 20%, levetiden med en margin på 20% og investeringsutgiften med en margin på 23% alle relativt kritiske faktorer.

For alternativ nummer 2, er tilsvar...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 7782

5 Stjerner

Prøve i kapitalbehov, investering, finansiering

Denne planen viser hvordan bedriften bør finansiere prosjektet sitt. Med utgangspunkt i en egenkapital på 200 000, bør de videre ta opp et langsiktig lån på 646 250 kroner. Dette vil føre til at de dekker alle anleggsmidlene, og i tillegg 50% a...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 2758

5 Stjerner

Eksamen i Økonomi og Ledelse

Jeg har merket av to punkter i diagrammet; først og fremst har jeg merket av laveste VEK (variable enhetskostnader) med en stjerne. Dette er punktet der DEK (differanseenhetskostnader) skjærer VEK (variable enhetskostnader).

Punktet...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 7578

5 Stjerner