Heldagsprøve i økonomi og ledelse, 10.04-2014

Innholdsfortegnelse
Oppgave 1:

Inndata: Birk Sport AS selger en sykkelsko. De har følgende sammenheng mellom salgspris og mengde for sykkelskoen Birken:

Oppgave 2:
Inndata:
Birk sport produserer bl.a. 3 typer sykkel-sko; Birken, Mosjonisten og Proffen.

Oppgave 3:
Inndata:
- Birk Sport selger en ny type sykkeldress for kr. 2800 inkl. MVA.
- Innkjøpspris er 1200 eksl. MVA.
- Direkte kostnader utgjør kr. 50 eksl. MAV pr. dress
- Budsjettert med et salg på kr. 100 pr. år.
- Faste kostnader er beregnet til ca. kr. 80 000 pr. år.

Oppgave 4:
Inndata:
En av butikkene til Birken Sport vurdere å investere i et nytt sykkelverksted.

Oppgave 5:
Inndata:
Birken Sport skal utvide med et produksjonslokale.
Salgsøkning: 1 000 000
Likviditetsreserve: 50 000
40% av salget vil være kreditt pr. 15 dager.
Gjennomsnittlig bruttofortjeneste: 40%
Kassekredittlimit: 100 000
Utgift til å bygge om og innrede verkstedet: 500 000
Nødvendig nytt utstyr: 250 000
Lagringstid: 60 dager

Utvider aksjekapitalen med kr. 200 000.
Søkt til banken om et patentlån på kr. 600 000.
Alt varekjøp skjer pr. 30 dager kreditt.

Utdrag
Vi ser at for alternativ nummer 1, så er den økte inntjeningen med en margin på 20%, levetiden med en margin på 20% og investeringsutgiften med en margin på 23% alle relativt kritiske faktorer.

For alternativ nummer 2, er tilsvarende levetiden med en margin på 20%, den økte inntjeningen med en margin på 23% og investeringsutgiften med en margin på 30% det som må klassifiseres som de mest kritiske variablene.

Dette vil si at det er de tre variablene som har minst slingringsmonn (kan endres minst), før prosjektene ikke lenger er lønnsomme. Imidlertid er ikke dette alt for lave prosenttall, dermed vil jeg ikke si at det er ekstremt kritiske faktorer.

Likevel bør bedriften se nærmere på variablene, kanskje de bør gjennomføre en markedsundersørkelse for å gjøre den økte inntjeningen sikrere, og videre være 100% sikre på at ikke investeringsutgiften bør bli noe høyere.

Basert på risikoen for de to, kan vi se at alternativ nummer 2 har litt mindre risiko knyttet til seg. Den har enten prosentvis tilsvarende risiko (levetiden) som alternativ nummer 1, eller prosentvis høyere margin enn alternativ nummer 1. Dette kommer fram i at inntjeningsoverskuddet i alternativ nr. 2 har en 3% større margin enn i alternativ nummer 1. Videre har investeringsutgiften en 7% høyere margin.

Tross disse risikoene vil jeg imidlertid likevel si at bedriftne bør velge å satse på alternativ nummer 1. Dette er først og fremst grunnet at nåverdien er relativt mye høyere for alternativ nummer 1, hele 26 979,- kr. høyere.

Dersom risikoen knyttet til alternativ nummer 1 hadde vært svært mye høyere enn den knyttet til alternativ nummer 2, ville jeg anbefalt bedriften å velge alternativ nummer 2.

Likevel vil jeg ikke vurdere risikoen som faretruende mye høyere; den mest kritiske faktoren er kun 3% høyere margin for alternativ nummer 2 enn for alternativ nummer 1, og videre er 20% en såpass stor margin at det ikke umiddelbart vil bety store problemer for bedriften.

Begrunnelsen for dette er at Birken Sport er et relativt stort, veletablert selskap som har erfaringer med det norske markedet.

Dermed vil jeg ikke vurdere denne investeringen som enormt risikabel, dog det er alltid usikkerhet knyttet til budsjetterte tall. Likevel ser man ofte i følsomhetsanalyser at marginene ligger nede på ca. 2%, dermed er disse marginene mindre kritiske.

Grunnet at budsjetterte tall er såpass usikre, vil jeg anbefale bedriften å gjennomføre en markedsundersøkelse for å sikre den mest kritiske av faktorene, nemlig inntjeningsoverskuddet. Dersom de gjennomfører en markedsundersøkelse er de budsjetterte tallene sikrere, og dermed reduseres risikoen ytterligere.

Tilslutt vil jeg påpeke at bedriften her også må gjøre andre vurderinger når de velger mellom de to alternativene. Modellen for investering tar ikke hensyn til annet enn økonomiske faktorer. Andre faktorer som bedriften bør vurdere i valget, er:

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå