Elektrolyse av kaliumjodidløsning | Kjemi Rapport

Hypotese:

Hypotesen min var at I ioner i løsningen vil danne I2 ved den positive elektroden. Jeg trodde også at K+ ioner i løsningen ville danne K ved den negative elektroden.

...

Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 371

5 Stjerner

Korrosjon Rapport | Kjemi

Hypoteser:

Skål 1: Denne skålen består av kaliumheksacyanoferrat(III) og fenolftalein. Siden denne skålen ikke inneholder salt, vil jernet ruste men ikke like fort som de andre. Den vil dermed få en svak rosafarge.

Skål 2:  De...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 530

5 Stjerner

Elektrolyse av kobbersulfatløsning | Kjemi

Hypotese:

Kobberelektroden vil bli en anode og Kobber vil bli skilt ut. Den andre elektroden vil bli katoden og det vil bli dannet en gass der.

Fremgangsmåte:

Setter to elektroder i en elek...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 256

5 Stjerner

Kjemi begreper kap 1 | Kjemi Oppgave

Metallbindinger er en binding mellom metaller og et eksempel på en sterk binding. Det er tettpakket atomer som ligger stabilt opp på hverandre.
Ytterelektronene, altså elektronene i det ytterste elektronskallet deles fritt. De beveger seg ...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg1

Ord: 502

5 Stjerner