NY
Kjemiske reaksjoner | Reaksjonsligninger

Kjemi

Kjemiske reaksjoner | Reaksjonsligninger

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Aktuelle kompetansemål: 
bruke data, simuleringer og beregninger i tolkninger og til å trekke konklusjoner  

NY
Flammeprøver | Forsøk og rapport i kjemi

Kjemi

Flammeprøver | Forsøk og rapport i kjemi

Full Star Full Star Full Star Full Star Full Star

5 av 5 stjerner

1.Hva er kvantisering? Hvordan illustrerer forsøket dette?
Kvantisering er når elektroner har et bestemt energinivå og befinn...

NY
Bestemme Ksp for et salt ved titrering | Forsøk og rapport i kjemi

Kjemi

Bestemme Ksp for et salt ved titrering | Forsøk og rapport i kjemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Ca(OH)2 er et salt som regnes som tungt løselig. Ksp til tungt løselige salter kan bestemmes ved syre-base-titrering av en mettet lø...

NY
Likt løser likt | Forsøk og lab rapport i kjemi

Kjemi

Likt løser likt | Forsøk og lab rapport i kjemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Hensikt: I dette forsøket brukte vi parafinolje og vann som løsemidler for å teste om regelen «likt løser likt» stemmer i praksis...

NY
Kjemiske reaksjoner, bindinger og strukturer | Oppgave i kemi

Kjemi

Kjemiske reaksjoner, bindinger og strukturer | Oppgave i kemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Aktuelle kompetansemål:
• Bruke data, simuleringer og beregninger i tolkninger og til å trekke konklusjoner

...

NY
Flammeprøver | Ulike salt | Forsøksrapport | Kjemi

Kjemi

Flammeprøver | Ulike salt | Forsøksrapport | Kjemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Framgangsmåte
Vi starta med å hente fram alt utstyret for å halde det ryddig og oversiktleg.

Deretter så tok...

NY
Galvaniske celler | Rapport | Kjemi

Kjemi

Galvaniske celler | Rapport | Kjemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Teori
Det er ein reduksjon ved kobbar og ein oksidasjon ved sink. Dette er eit galvanisk element.

Me skulle bruk...

NY
Titrering | Bestemmelse av stoffer | Heldagsprøve | Kjemi

Kjemi

Titrering | Bestemmelse av stoffer | Heldagsprøve | Kjemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

a) Se eget ark. For metoden. Velger å begrunne oksidasjonstallene som endres på PC.
På eget ark kan man se at jeg har merket...

NY
Svak syre og sterk base | Titrering | Forsøk | kjemi

Kjemi

Svak syre og sterk base | Titrering | Forsøk | kjemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Forsøket ble utført som beskrevet i Kjemien stemmer Kjemi 1 Studiebok av Truls Grønneberg m.fl. side 89 og 90.Vi gjorde bare øvelse...

NY
Sterk syre og sterk base | Titrering | Forsøk | kjemi

Kjemi

Sterk syre og sterk base | Titrering | Forsøk | kjemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Titrering er en kvantitativ analysemetode, der vi benytter en standardløsning med kjent konsentrasjon til å bestemme den ukjente kons...