NY
Bedrift og Samfunn | Mål, interesser, verdiskaper… | Oppgave

Økonomistyring

Bedrift og Samfunn | Mål, interesser, verdiskaper… | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

En bedrift er en økonomisk virksomhet som tilfredsstiller ulike behov i et samfunn, og som bygger på en planmessig og forsvarlig drif...

NY
Høsten 2021 | Praktisk eiendomsmegling | Oppgave i økonomi

Økonomistyring

Høsten 2021 | Praktisk eiendomsmegling | Oppgave i økonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Oppgave 1
For å besvare oppgaven må se vi på forskrift om eiendomsmegling kapittel 6, nærmere bestemt §6-1 i forskriften. <...

Rema 1000 Fetsund | Markedsundersøkelse i økonomistyring

Økonomistyring

Rema 1000 Fetsund | Markedsundersøkelse i økonomistyring

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Presentasjon av oppgaven
I dette prosjektet skal vi se tilbake på vår selvvalgte bedrift fra vårt forrige prosjekt,
«...

Rema 1000 Fetsund | Konkurrentanalyse i økonomistyring

Økonomistyring

Rema 1000 Fetsund | Konkurrentanalyse i økonomistyring

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Sammendrag
Rema 1000 Fetsund er den største dagligvarekjeden blant butikkene i Fetsund sentrum.

Butikken ble åp...

Høsten 2021 | Praktisk eiendomsmegling | Oppgave i økonomi

Økonomistyring

Høsten 2021 | Praktisk eiendomsmegling | Oppgave i økonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Oppgave 1
For å besvare oppgaven må se vi på forskrift om eiendomsmegling kapittel 6, nærmere bestemt §6-1 i forskriften. <...

Døgnbua, Sirilund Rør og Petters Pitsa  | Regnskapsanalyse

Økonomistyring

Døgnbua, Sirilund Rør og Petters Pitsa  | Regnskapsanalyse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Vi har brukt ferdigmodellen Regnskapsanalyse til å beregne nøkkeltallene i disse oppgavene. Vær oppmerksom på at ikke alle nøkkelt...

Økonomistyring – Kap. 1 & 9 | Prøve 8. september 2020

Økonomistyring

Økonomistyring – Kap. 1 & 9 | Prøve 8. september 2020

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

a) Hva er en bedrift?:

Et foretak/en bedrift er en økonomisk virksomhet som er ute etter å tilfredsstille forskjellige...

Harddisk AS | Økonomistyring

Økonomistyring

Harddisk AS | Økonomistyring

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Jeg skal nå vurdere finansiering, likviditet og rentabilitet for bedriften Harddisk AS, ved hjelp av sentrale nøkkeltall.

FriStil AS | Økonomistyring

Økonomistyring

FriStil AS | Økonomistyring

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Totalkapitalrentabilitet er avkastningen på den totale kapital som er investert i selskapet i prosent. I 2012 lå totalkapitalrentabil...

Tentamen i økonomistyring

Økonomistyring

Tentamen i økonomistyring

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Lønnsomheten til GullArt ANS er ikke sammenlagt ikke tilfredsstillende.

Selv om bruttofortjenesten og resultatgraden h...