Harddisk AS | Økonomistyring

Jeg skal nå vurdere finansiering, likviditet og rentabilitet for bedriften Harddisk AS, ved hjelp av sentrale nøkkeltall. Dette gjør jeg grunnet at firmaet Datahuet AS ønsker å utvide virksomheten sin, og har fått tilbud om å kjøpe bedriften ...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 1762

5 Stjerner

FriStil AS | Økonomistyring

Totalkapitalrentabilitet er avkastningen på den totale kapital som er investert i selskapet i prosent. I 2012 lå totalkapitalrentabiliteten på 4,20%, og i 2013 på 3,50%. Utviklingen her er negativ, selv om den ikke er så veldig stor. Hva som er ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1053

5 Stjerner

Tentamen i økonomistyring

Lønnsomheten til GullArt ANS er ikke sammenlagt ikke tilfredsstillende. Selv om bruttofortjenesten og resultatgraden har hatt en positiv utvikling, er den så liten sammenlignet med hvor stor den negative utviklingen er for totalkapitalrentabilitete...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1980

5 Stjerner