NY
Fordeling av goder | Norges og kinas politiske system

Sosiologi og sosialantropologi

Fordeling av goder | Norges og kinas politiske system

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Jeg har da valg å skrive om Norges og kinas politiske system og fordeling av goder. Først noe om norges politiske system. Norge er et...

NY
Tatere | Norske romanisæl-reisende | Oppgave i sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Tatere | Norske romanisæl-reisende | Oppgave i sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

De norske Romanisæl-reisende, også kjent som «Tatere», er en minoritetsgruppe i Norge som har vært utsatt for en lang historie med...

NY
Leo Ajkic om uro over velferdsstaten | Oppgave i sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Leo Ajkic om uro over velferdsstaten | Oppgave i sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Det Leo Ajkic sier om at velferdsstaten og generelt velferdsmodellen kan kollapse ettersom flere og flere faller utenfor samfunnet og b...

NY
Hva er globalisering | Utviklingsprosess | Oppgave i sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Hva er globalisering | Utviklingsprosess | Oppgave i sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene.

NY
Sosiale avvik og kriminalitet | Oppgave | Innlevering | Sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiale avvik og kriminalitet | Oppgave | Innlevering | Sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Jeg synes personlig at vi har alt for mange sosiale avvikere i dagens samfunn. Med dette mener jeg at det er for mye fokus på kjønnsr...

NY
Ungdom med innvandrerbakgrunn | Rapport | Sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Ungdom med innvandrerbakgrunn | Rapport | Sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I faget sosiologi og sosialantropologi på Valle Hovin videregående skole har jeg utført et forskningsprosjekt om ungdommer med innva...

NY
Islamsk fundamentalisme | Fordypningsoppgave | Sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Islamsk fundamentalisme | Fordypningsoppgave | Sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Kan islamsk fundamentalisme utgjøre en trussel mot demokratiet i det norske samfunnet? Islamsk fundamentalisme er et tema som med jevn...

NY
Arv og miljø | Behaveorisme | Sosiologi | Notater

Notater

Sosiologi og sosialantropologi

Arv og miljø | Behaveorisme | Sosiologi | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Arv og miljø
-En vitenskapelig retning som kalles for behaveorisme ser mennesket som styrt utenfra
• Stimuli(påvirkn...

NY
Fordeling av goder | Oppgave | Sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Fordeling av goder | Oppgave | Sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Jeg har da valg å skrive om Norges og kinas politiske system og fordeling av goder

Først noe om norges politiske syste...

NY
Ulike årsaker til sosiale avvik | Oppgave i sosiologi

Sosiologi og sosialantropologi

Ulike årsaker til sosiale avvik | Oppgave i sosiologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Trinn 1: tenkeskriving
Det første du gjør, er å skrive ned tankene sine rundt oppgaven, ganske fritt.

Her er e...