Sosiologi Prøve VG2

4. Menneskelig atferd ble undersøket av M.Mead og E.Durkheim.

De forklarte at arv (DNA, GENER) forsøker å forstå samspillet mellom individ og samfunnet (født sånn), mens miljøet (samfunnet, kultur) i tillegg til samspillet mell...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 299

5 Stjerner

Butikkers brukergruppe og deres alder | Oppgave

De siste ukene i sosiologi og sosialantropologi har vi jobbet med en forskningsoppgave. Målet i all forskning er å produsere vitenskap. Vitenskap handler om å produsere kunnskap om naturen, mennesket og samfunnet.

Denne prosessen in...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 2106

5 Stjerner

Medias påvirkning | Fagartikkel

I dagens verden er media en veldig stor av alle typer samfunn og av livene til hver enkelt av oss.

Det er av mediene vi får mesteparten av informasjonen vår fra, og mange bruker mediene mange timer hver dag.

Hvordan p...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1825

5 Stjerner

Hva er mulige årsaker til voldskriminalitet blant ungdom?

Voldskriminalitet defineres som kriminelle handlinger som innebærer tvang eller trusler. Eksempler på voldskriminalitet inkluderer drap, ran, overfall, voldtekt eller seksuelt overgrep.

Vold oppstår både i ulike situasjoner og i op...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 958

5 Stjerner

Hasjsalg langs Akerselva | Sosiologi og Sosialantropologi

I dagens norske samfunn har salg og bruk av hasj blitt en stadig mer aktuell samfunnsutfordring. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (Statistisk Sentralbyrå, 2013), ble det i 2013 beslaglagt hele 866 kilogram cannabis i Norge alene.

I de...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg1

Ord: 1093

5 Stjerner

Fattigdommen i Kongo

Forskjellen mellom Kongo og Norge er store. Kongo lever i et lavinntektsland, mens vi her i Norge lever i et høyinntektsland. Republikken Kongo er også blant verdens mest korrupte land og mye av landets korrupsjon er knyttet til landets oljeindustr...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 801

5 Stjerner

Rehabilitering for dei Innsette

Rehabilitering handlar om å gi nødvendig bistand til den enkelte for å frema meistring, livskvalitet og sosial deltakelse. Kva detta innebærar varierar naturlegvis frå person til person.

Norsk kriminalomsorg er bygd på prinsipper...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1299

5 Stjerner

Arbeid & Handel i et Globalt Perspektiv

Arbeid er noe som har eksitert i en lang periode, og det har også vært noe av det mest signifikante vi har drevet med. Gjennom arbeid har vi kunnet livnære oss, danne sosiale relasjoner, strukturert tiden vår, og ivaretatt våre individuelle og s...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1318

5 Stjerner