Fattigdommen i Kongo

Forskjellen mellom Kongo og Norge er store. Kongo lever i et lavinntektsland, mens vi her i Norge lever i et høyinntektsland. Republikken Kongo er også blant verdens mest korrupte land og mye av landets korrupsjon er knyttet til landets oljeindustr...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 801

5 Stjerner

Rehabilitering for dei Innsette

Rehabilitering handlar om å gi nødvendig bistand til den enkelte for å frema meistring, livskvalitet og sosial deltakelse. Kva detta innebærar varierar naturlegvis frå person til person.

Norsk kriminalomsorg er bygd på prinsipper...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1299

5 Stjerner

Arbeid & Handel i et Globalt Perspektiv

Arbeid er noe som har eksitert i en lang periode, og det har også vært noe av det mest signifikante vi har drevet med. Gjennom arbeid har vi kunnet livnære oss, danne sosiale relasjoner, strukturert tiden vår, og ivaretatt våre individuelle og s...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1318

5 Stjerner

Klassesamfunnet | Sosiologi og sosialantropologi

Jeg tror at når hovedpersonen i L.O. Seljestads roman Blind sier: ”Klassereisa er ein helvetestur som er skreddarsydd for borgarskapets barn” mener han eller hun at klassereisen fra en lavere klasse til en høyere klasse er lettere å gjennomg...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 506

5 Stjerner

Menneskerettigheter | Psykologi & Socialkunnskap

I media vises stadig flyktninger og deres ankomst i velferdsstaten Norge. Flyktningene velger gjerne Norge som et flykteland fordi de leser at landet er et av de beste med velferd, og at livet her er på lik linje med en drøm, ettersom verdier slik ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1858

5 Stjerner

Utdanning | Sosiologi

I Norge er sosial utjamning og integrasjon er ei av hovudmålsetjingane for skulepolitikken. Dette målet inkluderer at elevar frå ulik sosiale bakgrunnar går i samme klasse og har samme moglegheita for utdanning. Grunnskule og vidaregåande skal v...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 905

5 Stjerner

Årsaker til kriminalitet | Sosiologi

I alle samfunn er det ulike rammer for korleis vi skal oppføre oss, og kva som blir oppfatta som normal åtferd. Gjennom oppveksten lærer vi om normer og reglar som er rekna som nødvendige. ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 666

5 Stjerner