Rettslige problemstillingen | Astrid og Mette | Rettslære

Om ikke Astrid hadde vært på mobilen og vært sen til jobben hadde de ikke kollidert, og ingen skader hadde blitt påført.

Det forekommer derfor en årsakssammenheng mellom handlingen hennes og skaden.

Mette og Astri...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 741

5 Stjerner

Jussen & Samfunnet | Kapittel 1

o Rettslære handler om å løyse konkrete saker som inneholder juridiske problemstillinger.

o Juridisk metode: Reglene for korleis vi på en faglig akseptabel måte identifiserer, drøfter og løser rettsspørsmål.

o...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 601

5 Stjerner

Arbeidsrett og likestilling | Rettslære

Kari og Otto er tilsatt på en prøvetid i 6 måneder. De har en oppsigelsestid på en måned, ettersom ansettelsen regnes som fast. Oppsigelsesfristene gjelder etter jf. §15-3(1). Det startet å jobbe 15.08.2016, og har en prøvetid på 6 ma...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 403

5 Stjerner

Familierett | rettslære

I denne oppgaven befinner vi oss i rettsområde familierett. Partene i saken er mellom Asta og Jokke, og Vilde og Mattis. De rettslige spørsmålene oppgavene reiser omhandler rettsreglene for økonomi i et ekteskap. Rettsreglene for ekteskap er regu...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 927

5 Stjerner

Rettslære | Avtaleloven

Parter i denne saken er Kåre Krabben og Trine Tangen.

I oppgaven reises spørsmålet om Kåre Krabben er bundet av avtalen mellom ham selv og Trine Tangen eller ikke.
Krabben hevder at han ikke er bundet av avtalen og som grun...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 871

5 Stjerner

Rettslære | Erstatningsrett

For å kreve erstatning må vilkåret om ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, påregnelighet og årsakssammenheng være oppfylt. For å løse denne casen bruker vi må vi bruke hovedregelen om skyldansvar/subjektivt ansvar, ettersom verken skadeerstatnin...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1399

5 Stjerner

Forbrukerkjøpsloven | Rettslære prøve

Martin er en aktiv sykler, som har tenkt å delta på sykkelturnering. Seks dager før turneringen, går sykkelen hans i stykker og han legger seg derfor ut på nettet for så å se etter en sykkel. Der finner han en annonse fra Sykkelforeningen- som...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1200

5 Stjerner

Forbrukerkjøpsloven | Rettslære

Partene i denne saken er Truls Fjell og Festspesialisten. Vi bruker forbrukerkjøpsloven, fordi kjøpet ble utført mellom en privatperson og en næringsdrivende, jfr. §1 Forbrukerkjøpsloven fra 2001.

Rettsspørsmålet er hvorvidt T...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 877

5 Stjerner

Rettslære tentamen VG3 VÅR 2016 – Romana 3SSA

Parter i denne saken er Guru Ås og Per Larsen.
Rettsspørsmålet er hvorvidt det ligger ansvarsgrunnlag for Guru Ås for skadene som er påført på bilen til Per Larsen.

Når vi skal svare på om det foreligger ansvarsgrunnlag...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 4635

5 Stjerner