Apple | Konkurransemidlene | Oppgave

Hva er produkter egentlig?

Produkter er så mye mer enn dagligvarer, klær, biler og sykler. Alt vi kan kjøpe i butikker, og som dekker våre behov, er produkter.

Men i markedsføringen omfatter produktbegrepet ikke bar...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 6637

5 Stjerner

Analyse av Kvikk Lunsj reklame

Reklameannonsen, som vi ser under, er laget av Freia. «Nyhet Melkesjokolade har fått litt Kvikk Lunsj i seg» er laget av Freia og er en del av Freias nylanseringskampanje for 2010. Markedskommunikasjon er et viktig middel for å formidle informa...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 718

5 Stjerner

Douchebags – Dream On Dreamer | Markedsføring og ledelse

AIDA-modellen beskriver markedskommunikasjon og prosessen frem mot kjøp fra markedsførerens ståsted. Kundene må gjennom en prosess før de faktisk kjøper et produkt og som markedsførere må vi derfor dra dem gjennom kommunikasjonsprosessen s...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1200

5 Stjerner

Capillus produktprosjekt – produktutvikling

Vår oppgave var å utvikle et nytt produkt, og å lage emballasjen til dette produktet. Vi skulle også diskutere diverse omstendigheter rundt produktet. Vi har valgt å lage en sjampo som gir deg rett hår, uten å skade håret. Håret holder seg r...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 1305

5 Stjerner

Diffusjonsprosessen – presentasjon | Markedsføring & ledelse

Vi skal diskutere diffusjonsprosessen. Vi vil da ta for oss følgende punkter:

- Hva ordet diffusjon betyr
- En kort presentasjon av de forskjellige gruppene vi kan dele forbrukerne inn i
- Vi vil bruke Converse som et ek...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 636

5 Stjerner

Emiló Distribusjonscase | Markedsføring & ledelse

Med distribusjon gjennom internett forstår vi det slik at produsenten (Eventuelt en detaljist etc.) velger å selge sine produkter på internett. Dette handler om lokalisering, samtidig som det virker inn på alle de andre formene for distribusjon. ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 2500

5 Stjerner

Situasjonsanalyseprosjekt, ELIXIA | Markedsførings & ledelse

- Personal og ledelse.

ELIXIA tilbyr som en del av sitt produkt personlig trener timer, og dette er en stor del av inntektene til ELIXIA. Derfor skjønner vi at personalet er svært viktig – dersom disse trenerne hadde vært lite mot...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 2080

5 Stjerner

IKEA prosjekt, konkurransemidler og organisasjon

Jeg skal prate om IKEA i forhold til organisasjon og ledelse, men velger å fokusere på organisasjonskulturen i IKEA. En organisasjons bedriftskultur påvirker i stor grad hvordan bedriften tilpasser seg omgivelsene, og hvorvidt den når sine mål. ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1325

5 Stjerner

Markedsføring og ledelse prøve

Dette er logikk. Prissetting er et vanskelig tema, da det er svært vanskelig å få til den «optimale» prisen. Det er om å gjøre å tjene mest mulig. Dersom du har høye priser vil du kanskje tjene mye pr. produkt, men likevel kan det skje at du...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 1758

5 Stjerner

Produktets livssyklus/produktets livsløp – markedsføring, innlevering

I introduksjonsfasen vil det være liten eller ingen fortjeneste på produktet. Dette er grunnet høye utviklingskostnader og lanseringskostnader.
I introduksjonsfasen kan det være lurt å tenke på adopsjonsprosessen og diffusjonsprosessen. ...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 549

5 Stjerner