Manus til historiepresentasjon | Mahatma Gandhi

• Han overtok i 1929 ledelsen av frigjøringskampen. Et typisk trekk ved Gandhis aksjoner var at de gjerne hadde et praktisk formål, som for eksempel saltmarsjen i 1930.

I protest mot en meningsløs saltskatt og engelskmennenes mon...


Karakter: Godkjent

Uddannelse: Vg3

Ord: 1531

5 Stjerner

Den Kalde Krigen

Det er mange årsaker til andre verdenskrig, men jeg mener at den største årsaken ligger i kommunismen som den aller største årsaken til den kalde krigen, både direkte og indirekte. I 1970 når Lenin tok over makten i Russland, har Sovjetunionen...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 882

5 Stjerner

Middelalderen | Føydalisme | Svartedauden | Kirken i middelalderen

Middelalderen i Europa var en hard tid for folk flest med utallige kriger, pest, religion og maktmisbruk. Igjennom å ha arbeidet med denne oppgaven har jeg virkelig skjønt at europeisk middelalder ikke var så heroisk som den fremstilles i bøker, ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 716

5 Stjerner

Prøve i kirkehistorie | Historie

Kristendommen, slik vi kjenner den i dag, er en stor religion. Den største faktisk. Og den vokser bare mer og mer for hver dag som går. Men hvordan var kristendommen helt i begynnelsen.

Kristendommen ble sett på som en jødisk sek...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 753

5 Stjerner

Religion i middelalderen i Europa!

I denne teksten skal jeg ta for meg religion i middelalderen i Europa (500-1500). Den mest utbredte religionen var da kristendommen som var en av faktorene tatt med fra antikken og videre inn i middelalderen uten store endringer i overgangen.
...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1930

5 Stjerner

Fra «kjenn deg selv» til «kjenn din Gud» | Historie

Jeg vil begynne med å se på politiske og sosiale forhold i Antikken og middelalderen. Vi kan sammenligne de ulike styreformene de hadde i Antikken. Styreformen i antikken varierte fra hvilke land det gjaldt.

Demokratiet i Athen var ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1379

5 Stjerner

Lykke | Historie og filosofi

- Er det bare lykkelige mennesker i idealsamfunnet eller noen nødt til å ha det vanskelig for at de fleste skal ha det bra? Jeg mener at det kanskje er lettere å føle seg lykkelig, hvis man vet at det er andre mennesker som har det verre enn deg....


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1099

5 Stjerner

Europeisk middelalder | Det østromerske Riket

Det var god økonomi i riket til tross for alt press. Godseierne ville ikke at bøndene skulle være i hæren fordi de ville ha de som arbeidskraft. De prøvde å ta kontroll over jorden som var gitt til bøndene. I 1054 oppstod det en splittelse i r...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 652

5 Stjerner

Gandhis india | Religion og historie

Storbritannia var det fremste av alle imperialistiske stater på 1800-tallet. De hadde en utenrikspolitikk som handlet om å sikre seg økonomisk, politisk og militær kontroll over India. De importerte råstoff fra India, og satte inn væpnede styrk...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 3138

5 Stjerner