NY
SPØKT | Et analyseverktøy

Historie

SPØKT | Et analyseverktøy

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

SOSIALE FORHOLD - HVORDAN LEVER MENNESKENE SAMMEN?

Familieforhold og maktforhold innad i familien
Hvem pa...

NY
Odda | Vasskraftutbygging og industrireising

Historie

Odda | Vasskraftutbygging og industrireising

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Odda er ein tettstad i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Tettstaden ligg innerst i Sørfjorden i Hardanger. Odda har i dag 4815 innb...

NY
Demokratisering på 1700 og 1800- tallet

Historie

Demokratisering på 1700 og 1800- tallet

Full Star Full Star Full Star Full Star Full Star

5 av 5 stjerner

I denne teksten skal jeg skrive om hvilken grad 1700 og 1800- tallet var preget av demokratisering. Jeg skal da ta opp den amerikanske ...

NY
De tre industrielle revolusjonene

Historie

De tre industrielle revolusjonene

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Organiserer historien i perioder og faser (steinalderen, antikken …), og i revolusjoner Industrielle revolusjon er en konstruksjon (f...

NY
Renessansen og barokken | Tematikken | Oppgave i historie

Historie

Renessansen og barokken | Tematikken | Oppgave i historie

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Oppgave:
Diskuter spørsmålene nedenfor. Du bestemmer (ev. med gruppen din) hvilken rekkefølge du svarer spørsmålene.

NY
Jordbruksrevolusjonen og staters framvekst | Oppgave i historie

Historie

Jordbruksrevolusjonen og staters framvekst | Oppgave i historie

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I denne teksten vil jeg se på sammenhengen mellom jordbruksrevolusjonen og staters framvekst. Jeg vil se på likheter og ulikheter i s...

NY
Februarrevolusjonen | Politisk deltaking | Oppgave i historie

Historie

Februarrevolusjonen | Politisk deltaking | Oppgave i historie

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Revolusjon, kanskje den største politiske omveltinga av dei alle. I 1848 var store delar av Europa prega av den såkalla Februarrevolu...

NY
Frå likestilte maktposisjonar til kvinneundertrykking | Oppgave

Historie

Frå likestilte maktposisjonar til kvinneundertrykking | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Innføringa av kristendomen var ein viktig del av overgangen frå vikingtida til mellomalderen. Kristendomen endra samfunnet på mange ...

NY
Ei imperialistisk verd | Kolonialisme | Oppgave i historie

Historie

Ei imperialistisk verd | Kolonialisme | Oppgave i historie

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Frå 1888 til 1960 var Kongo styrt av Belgia. I 20 år heldt Kong Leopold den andre Belgia som sin personlege koloni.

I...

NY
Martin Luther | Samfunnsforholdets innflytelse | Oppgave

Historie

Martin Luther | Samfunnsforholdets innflytelse | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Perioden mellom år 500 og omkring år 1500 kaller vi middelalderen. Perioden kjennes igjen av spredningen av kristentro, føydalsystem...