NY
Hva er oppvarming | Hvorfor er oppvarming viktig

Idrettsfag

Hva er oppvarming | Hvorfor er oppvarming viktig

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Hva er oppvarming?
- Er samlebetegnelse for aktiviteter du utfører før du tar fatt på hovedaktiviteten
- Skal være tr...

NY
Oppsummering eigentreningsperiode | Oppgave i idrettsfag

Idrettsfag

Oppsummering eigentreningsperiode | Oppgave i idrettsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Det å ha god helse er noko som dei fleste menneske verdset høgt. God helse vil ikkje berre seie at ein har fråvær av sjukdom, men a...

NY
Øktplan Eigentrening | Mål, teknikk, rutine | Oppgave i idrettsfag

Idrettsfag

Øktplan Eigentrening | Mål, teknikk, rutine | Oppgave i idrettsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Auke den generelle kroppstemperaturen og få kroppen i gang. Redusere risikoen for strekk og andre skader. Mjukne opp musklar og ledd. ...

NY
Avspenning | Mentale teknikker i mental trening | Treningsplan

Idrettsfag

Avspenning | Mentale teknikker i mental trening | Treningsplan

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I denne oppgaven skal jeg fordype meg i den mentale treningsteknikken avspenning. Avspenningsteknikker er en viktig ferdighet for å ko...

NY
Agility & plassering av ball i mål | Øktplan i idrettsfag

Idrettsfag

Agility & plassering av ball i mål | Øktplan i idrettsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Sett opp to kjegler med en avstand på ca. 20 meter. Hver øvelse gjøres fra den ene kjeglen til den andre

Jogg rolig f...

NY
Løping og kondisjon | Forbedre kondisjon | Øktplan i idrettsfag

Idrettsfag

Løping og kondisjon | Forbedre kondisjon | Øktplan i idrettsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Begynner med å jogge i et tempo som er best tilpasset for meg. Rolig jogg til jeg blir varm, får puls opp. Så gjør jeg noen hjelpe...

NY
Barne og ungdomsidretten | Fagsamtale | Idrettsfag

Idrettsfag

Barne og ungdomsidretten | Fagsamtale | Idrettsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Henviser lite til kilder/tall/statistikk/forskning med god kildebruk
-Lite forståelse for logiske og relevante argumenter
...

NY
Treningsplanlegging | Oppgave | Treningslære

Idrettsfag

Treningsplanlegging | Oppgave | Treningslære

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Trening defineres som systematisk påvirkning av organer over tid med sikte på endring av fysiske, koordinative, psykiske og sosiale...

NY
Egentrening | Egentrening kroppsøving | Rapport | GYM

Idrettsfag

Egentrening | Egentrening kroppsøving | Rapport | GYM

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Jeg har dessverre ikke drevet med noen form for idrett tidligere, men har vært en del i fjellet osv på sauesanking og turer generelt....

NY
Testing av makspuls | Lab-rapport | Idrettsfag

Idrettsfag

Testing av makspuls | Lab-rapport | Idrettsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Utholdenhet defineres som egenskapen og evnen til å kunne arbeide og håndtere høy intensitet over lengre perioder. En viktig faktor ...