NY
Personlig økonomi | Inkasso-, brutto- og nettolønn

Matematikk

Personlig økonomi | Inkasso-, brutto- og nettolønn

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Inkassolønn er når betalingsfristen på en regning eller faktura har nådd fristen uten at den er blitt betalt vil dette bli sendt ti...

NY
Personlig økonomi | Inkasso-, bruttolønn | Oppgave i matematikk

Matematikk

Personlig økonomi | Inkasso-, bruttolønn | Oppgave i matematikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Inkassolønn er når betalingsfristen på en regning eller faktura har nådd fristen uten at den er blitt betalt vil dette bli sendt ti...

NY
Statistikk | Modelleringsprosjekt | Matte

Matematikk

Statistikk | Modelleringsprosjekt | Matte

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Under del 1 valgte vi å undersøke statistikker i forhold til kulturliv. Vi tok utgangspunkt i tall som beskriver hvordan antall kinob...

NY
Personlig økonomi | Oppgave | Matematikk

Matematikk

Personlig økonomi | Oppgave | Matematikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Inkassolønn
Inkassolønn er når betalingsfristen på en regning eller faktura har nådd fristen uten at den er blitt betalt vi...

NY
Arbeidskrav | Resultat og balanseposter i industrier | Oppgave

Matematikk

Arbeidskrav | Resultat og balanseposter i industrier | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

A) Det er reglene i norsk regulering som er lagt til grunn i konsernregnskapet. Siden foretaket ikke er børsnotert følger de derfor i...

NY
Data og Elektronikksystemer | Oppgave | Matematikk

Matematikk

Data og Elektronikksystemer | Oppgave | Matematikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I denne oppgaven skal vi bygge en krets som bruker en NPN transistor som bryte.

Vi vil koble en spenningsdelere som best...

NY
Grafer og modeller | Heldagsprøve | Matte

Matematikk

Grafer og modeller | Heldagsprøve | Matte

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Jeg er klar over at jeg burde hatt med benevning på aksene, men dessverre klarer ikke PC-en min å åpne geogebra uten internett, derm...

NY
Grafer og modeller i geogebra | Prøve | Matte

Matematikk

Grafer og modeller i geogebra | Prøve | Matte

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

oppg. 5a)
For å løse denne oppgaven brukte jeg vis>regneark, og skrev så inn x verdier til høyre og y-verdier til venstre fr...

NY
Grafer og funksjoner | Oppgave | Prøve | Matte

Matematikk

Grafer og funksjoner | Oppgave | Prøve | Matte

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1a) Jeg valgte å tegne punktene inn i et koordinatsystem ved hjelp av geogebra.

Dette gjorde jeg ved å følge oppskrif...

NY
Ligninger og formler | Oppgave | Tentamen | Matte

Matematikk

Ligninger og formler | Oppgave | Tentamen | Matte

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

A) Jeg tegner inn grafen V(x)=8x^2-800x+20000

B) Vi ser i punkt A som jeg fant ved å skrive x=10, og bruke kommandoen ...