Hjelpeark til Antikken | Historie og filosofi

Herodot:
- Levde og skrev under den siste konflikten mellom øst og vest
- Altså krigen mellom grekerne og perserne
- Han skriver om hendelser nær sin egen tid og det tyder på at...


Karakter: Notat

Uddannelse: Vg1

Ord: 1187

5 Stjerner

Skjønnhet og virkelighetsoppfatning i antikken | Oppgave

Skjønnhet betegner generelt en egenskap ved naturen og ved kunstgjenstander som er opphav til en følelse av velbehag (Svendsen, 2017). Hovedfokuset i denne teksten er estetikk; filosofien om det skjønne, og forholdet mellom estetikken og den virke...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 868

5 Stjerner

Vitenskapens utvikling og betydning i renessansen | Historie & filosofi

Hva skjedde med vitenskapen under renessansen? I denne teksten skal jeg ta for meg hvordan vitenskapen utviklet seg og hvilken betydning den hadde i renessansen.

Jeg skal se nærmere på tankene til Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 1120

5 Stjerner