NY
Filosofer gjennom historien | Oppgave | Filosofi

Filosofi

Filosofer gjennom historien | Oppgave | Filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1. De greske naturfilosofene diskuterte blant annet spørsmålet «hva er naturen?». Gi eksempler på ulike svar de kom fram til.

De Beauvoir og Sartre | Eksistensfilosofer | Oppgave i filosofi

Filosofi

De Beauvoir og Sartre | Eksistensfilosofer | Oppgave i filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Problemstillingene jeg skal ta for meg i denne oppgaven er, hvordan kan måten vi forholder oss til vår eksistensielle frihet avgjøre...

Modernitet og Postmodernitet | Analyse i Historie og Filosofi 2

Filosofi

Historie

Modernitet og Postmodernitet | Analyse i Historie og Filosofi 2

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Til denne teksten skal jeg forklare det «moderne» og definere hvordan det førmoderne skiller seg fra moderniteten.

Je...

Identitet (Filosofikonkurranse) | Oppgave i Historie og Filosofi 2

Filosofi

Historie

Identitet (Filosofikonkurranse) | Oppgave i Historie og Filosofi 2

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

4) “We define our identity always in dialogue with, sometimes in struggle against, the things our significant others want to see in u...

Eksistensfilosofer | Analyse i Historie og Filosofi 2

Filosofi

Historie

Eksistensfilosofer | Analyse i Historie og Filosofi 2

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Gjennom historien har menneskets eksistens og mening alltid vært et stort spørsmål. Tilværelsen rundt oss framhever disse tankene o...

Verden i dag | Utvikling av samfunnet | Oppgave i filosofi

Filosofi

Verden i dag | Utvikling av samfunnet | Oppgave i filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Etter mange år med utvikling av samfunnet har det kommet mange konsekvenser.

Den kapitalistiske økonomiske modellen ha...

Konfutse og Aristoteles | Oppgave i filosofi

Filosofi

Konfutse og Aristoteles | Oppgave i filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

- Den kinesiske vismannen Konfutse, som ifølge tradisjonen ble født i år 551 f.Kr. er en av de mest betydningsfulle filosofene utenf...

Hva er filosofi | Mahatma Gandhi | Oppgave i filosofi

Filosofi

Hva er filosofi | Mahatma Gandhi | Oppgave i filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

2. Hva stod Sokrates for?
- Betegnelsen filosofi ble først brukt av Sokrates i Athen

- Han mente at Filosof er ...

Sokrates | Oppgave

Filosofi

Sokrates | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Sokrates (470-399)
- Skrev aldri noe
- Det meste vi vet om Sokrates, har vi fra elevene hans, Platon og Xenofon.
<...

Fri vilje | Oppgave

Filosofi

Fri vilje | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Er samfunnsutviklingen en endring til det bedre? Det har alltid vært mye kontrovers om dette spørsmålet, og for øyeblikket virker s...