Personlig kommunikasjon og konflikter

En annen faktor som er svært viktig for god konfliktløsning er måten man henvender seg til hverandre. Ifølge moderne konfliktforskning er måten man kommuniserer med hverandre helt avgjørende for hvordan utfallet av konflikten blir.


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 1399

5 Stjerner

Årsaker og konsekvenser av å droppe ut av skolen

I Norge er det ansett som et stort problem at ungdom ikke klarer å fullføre videregående skole. Jeg skal drøfte hva som kan være årsaker til at ungdom dropper ut av skolen, og hva som kan være konsekvenser for den psykiske helsen.


Karakter: Godkjent

Uddannelse: Vg1

Ord: 1537

5 Stjerner

Sosialkompetanse og psykiske vansker

Et stort antall barn og unge vil på et eller flere tidspunkt oppleve psykiske lidelser, for noen vil disse lidelsene vare inn i voksenlivet. Gjennom oppvekst, utdanning og voksenliv vil en god psykisk helse være en viktig ressurs. Den psykiske hels...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 2066

5 Stjerner

Ledelse, kommunikasjon og gruppeprestasjon

Det er ingen tvil om at menneskelige ferdigheter – evnen til å kommunisere effektivt med andre, håndtere sosiale relasjoner, og tolke sosiale situasjoner, er kritisk for effektive ledere i dag.

Vi lever i ett kunnskapssamfunn so...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 3835

5 Stjerner

Fordypningsoppgave 8 side 249 | Psykologi

Motivasjon handler om psykologiske prosesser som aktiverer atferd, som retter den mot noe bestemt og som opprettholder denne atferden. Motivasjon er viktig for å lære og vi kan knytte de opp imot forskjellige psykologiske prosesser....


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 574

5 Stjerner

Eriksons åtte faser | Psykologi

Eriksons åtte aldre, også kalt utviklingskriser, gir oss en grunnleggende forklaring på hva man kan vente seg av de forskjellige aldersgruppene innen hans teori om personlighetsutvikling, og som sier oss noe om de positive og det negative i hve...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 1754

5 Stjerner

Tvangslidelser | Psykologi

Tvangslidelser, også kalt OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse der man opplever tvangstanker eller tvangshandlinger eller begge. Det er en form for angstlidelse som går ut på at man får uønskede tanker og en trang til a...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1699

5 Stjerner

Årsaker og behandling av schizofreni | Psykologi

Schizofreni er ofte det man forbinder med å være gal, og de som har schizofreni, de har det virkelig rablet for. Schizofreni er en lidelse hvor man kan slite med å skille mellom virkeligheten og hva som er innbilning. Lidelse kan defineres som en ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 2858

5 Stjerner

Depresjon; den største trusselen mot samfunnets mentale kapital?

I følge Store Norske Leksikon er depresjon en betegnelse i dagligtalen som omfatter nedtrykthet over lang tid. I psykiatrien derimot, blir depresjon betegnet som en psykisk lidelse, hvor den kjennetegnes av karakteristiske symptomer.

...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 2127

5 Stjerner

Sosialiseringsprosessen i et psykologisk perspektiv

I denne fagartikkelen skal det bli gjort rede for sosialiseringsprosessen og dets utfordringer i et psykologisk perspektiv. I tillegg til det, blir det en refleksjon rundt temaet sosialisering og hvordan det kan ha en sammenheng med psykisk helse. ...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 1914

5 Stjerner