Maslows behovspyramide – fasene i livet –

Maslow
Abraham Maslow var en humanistisk psykolog, som fokuserte på at mennesker er født med noen grunnleggende behov, som man var nødt til å følge for å kunne realisere seg selv.

Han ble sett på som grunnleggeren av den...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 855

5 Stjerner

CASE om Mette | Psykologi

I denne drøfteoppgaven skal jeg foreta meg en case som handler om Mette.

Mette er 18 år og går 2.året på videregående skole. Hun tar skolen svært alvorlig og har høye ambisjoner. Dette medfører at hun er opptatt av å få svæ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 665

5 Stjerner

Hvordan påvirker pandemien vi står ovenfor menneskers livskvalitet?

Covid-19 er et svært smittsomt virus som i all hastighet har spredd seg rundt kloden og har ført til fatale konsekvenser.

Mange land, inkludert Norge, har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitten, ettersom den effektivt tar...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 3598

5 Stjerner

Personlig kommunikasjon og konflikter

En annen faktor som er svært viktig for god konfliktløsning er måten man henvender seg til hverandre. Ifølge moderne konfliktforskning er måten man kommuniserer med hverandre helt avgjørende for hvordan utfallet av konflikten blir.


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 1399

5 Stjerner

Årsaker og konsekvenser av å droppe ut av skolen

I Norge er det ansett som et stort problem at ungdom ikke klarer å fullføre videregående skole. Jeg skal drøfte hva som kan være årsaker til at ungdom dropper ut av skolen, og hva som kan være konsekvenser for den psykiske helsen.


Karakter: Godkjent

Uddannelse: Vg1

Ord: 1537

5 Stjerner

Sosialkompetanse og psykiske vansker

Et stort antall barn og unge vil på et eller flere tidspunkt oppleve psykiske lidelser, for noen vil disse lidelsene vare inn i voksenlivet. Gjennom oppvekst, utdanning og voksenliv vil en god psykisk helse være en viktig ressurs. Den psykiske hels...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 2066

5 Stjerner

Ledelse, kommunikasjon og gruppeprestasjon

Det er ingen tvil om at menneskelige ferdigheter – evnen til å kommunisere effektivt med andre, håndtere sosiale relasjoner, og tolke sosiale situasjoner, er kritisk for effektive ledere i dag.

Vi lever i ett kunnskapssamfunn so...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 3835

5 Stjerner

Fordypningsoppgave 8 side 249 | Psykologi

Motivasjon handler om psykologiske prosesser som aktiverer atferd, som retter den mot noe bestemt og som opprettholder denne atferden. Motivasjon er viktig for å lære og vi kan knytte de opp imot forskjellige psykologiske prosesser....


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 574

5 Stjerner

Eriksons åtte faser | Psykologi

Eriksons åtte aldre, også kalt utviklingskriser, gir oss en grunnleggende forklaring på hva man kan vente seg av de forskjellige aldersgruppene innen hans teori om personlighetsutvikling, og som sier oss noe om de positive og det negative i hve...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 1754

5 Stjerner

Tvangslidelser | Psykologi

Tvangslidelser, også kalt OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse der man opplever tvangstanker eller tvangshandlinger eller begge. Det er en form for angstlidelse som går ut på at man får uønskede tanker og en trang til a...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1699

5 Stjerner