Evolusjonspsykologien

Evolusjonspsykologi går ut på at en del av våre tanker, følelser og atferd hos mennesker i dag er et resultat av evolusjonær utvikling.

Mennesker har en medfødt kapasitet til å lære seg nye ferdigheter, språk og til å huske o...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 517

5 Stjerner

Motivasjon | Psykologi Kapittel 11 Notater

1. Hva er motivasjon?

Motivasjon er prosessen som guider og opprettholder målrettet atferd.

Motivasjon er det som griper deg, enten det kan få et glass vann for å redusere tørsten eller lese en bok for å få kunnsk...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 278

5 Stjerner

Psykisk Helse | Helsepsykologi – Kapittel 14

Idag så skal jeg snakke om helsepsykologi kapittel 14, nemlig psykisk helse.

Først så vil jeg bare generelt snakke litt om helsepsykologi. Helsepsykologi er et stort og viktig tema innenfor psykologi som er delt inn i tre kapitler,...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 335

5 Stjerner

Psykologitentamen

Fra den dagen du blir født, til den dagen du dør, går du igjennom det som i psykologien blir kaldt sosialiseringsprosessen. Sosialiseringsprosessen er en prosess som fører til at den yre sosiale og samfunnsmessige virkeligheten til et individ, bl...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 2860

5 Stjerner

Eriksons psykososiale utviklingsteori | Prøve Psykologi

Eriksons psykososiale utviklingsteori legger vekt på miljøets avgjørende betydning for individets utvikling. Han har en utviklingsmodell, som går ut på at menneskets jeg eller dets psykososiale identitet, utvikler seg gjennom hele livet. Denne ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1874

5 Stjerner

Freud & Erikson | Innlevering | Psykologi

I denne teksten skal vi se på teoriene til Sigmund Freud (1856- 1939) og Erik Homburger Erikson (1902-1994). Vi skal også gå gjennom hvilke av dem som er best til å forstå menneskets psyke....


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1296

5 Stjerner

Definisjonen av læring i psykologien

Definisjonen av læring i psykologien er varige atferdsendringer som er et resultat av erfaringer.

Hele tiden lærer vi av vår omverden for å bedre kunne fungere og handle i den. Vi lærer når vi prøver å løse et problem, er nysg...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 2189

5 Stjerner

Psykologi | Drøftingsoppgave

Psykiske lidelser er ikke uvanlig å se i dagens samfunn. Dette er når symptom belastningen er såpass stor at det stilles en diagnose (Fossum Svendsen mfl. 2017, s. 331). I “Jeg mot meg” møter vi både Amund og Anja.

De begge ha...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1382

5 Stjerner

Bruksområder i psykologi | Oppgave

1. Pedagogisk psykologi
• Pedagogisk psykologi setter søkelys på de mentale prosessene som forekommer under læring.

Det kan ses på som studiet av individers utvikling og læring i undervisningssituasjoner hvor psykologiske...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 400

5 Stjerner

Grupper og Sosialisering | Psykologi Oppgave

Hva er en gruppe, og hvordan oppstår den? Hvordan kan et gruppemedlem sin sosialiseringsprosess og sosiale kompetanse påvirke gruppedynamikken? I denne oppgaven skal jeg dra drøfte og diskutere hvordan avgangselevenes russetid belyses med utgangsp...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1754

5 Stjerner