Markedsføring & Ledelse | Kapittel 4 – Situasjonsanalyse

Interne:
Når man skal starte å arbeid med markedsføring, så anbefaler man å analysere de interne arbeidsbetingelsene først. Bedriften skal aldri utnytte fordelen av eksternarbeidsfaktorer før de interne forholdene ligger til rette.


Karakter: Notat

Uddannelse: Vg1

Ord: 467

5 Stjerner

Entreprenørskapsprøve | Ull-Veveriet As’ kapitalbehov

Alternativ 2 vil gi en økning på 3,3 % i variable kostnader per enhet.. På denne måten vil de tjene mindre og risikoen bli noe større – men ikke betydelig nok til at risikoen er stor for ikke å klare seg.
Bedriften vil i dette tilfell...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 700

5 Stjerner

Oppgave 1 tidligere eksamen, Entreprenørskap

For å finne ut om Lucas Lærdal burde bytte selskapsform skal jeg se litt på fordeler og ulemper med hver selskapsform. Gjennom dette kan vi finne ut hvilken som passer best til Lusas’ planer om å utvide til å selge spill for mobiltelefon. ...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 491

5 Stjerner

Dale m. fl. (2012) & Verdiskapning | Entreprenørskap

I følge Dale m. fl. (2012) er en forretningsmodell måten en bedrift eller virksomhet er organisert og drevet på for å skape bærekraftig drift. Altså å få overskudd. Forretningsmodellen består ofte av de fire elementene produkt, kunderelasjon...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 1913

5 Stjerner