Innholdsfortegnelse
Oppgave 1.
a) Hvilke elementer består en forretningsidé av? (Nivå 1)
b) Gi eksempler på hvorfor en bedrift bør ha en forretningsidé. (Nivå 2)
c) Forklar hvordan en bedrift bør videreutvikle en forretningsidé (jf. fasene for utvikling av ny forretningsidé). (Nivå 2)
- Feltundersøkelse:
- Skrivebords undersøkelser:
d) Hvorfor er det viktig at en bedrift videreutvikler sin forretningsidé? (Nivå 3)

Oppgave 2.
a) Hvilke foretaksformer kan Josefine og Nikoline velge mellom? Gi en nærmere forklaring til disse. (Nivå 1 - 2)
- Enkeltpersonforetak:
- Ansvarlig selskap:
- Aksjeselskap:
b) Hvilken foretaksform vil du anbefale i dette tilfellet, og hvorfor (tips: veie fordeler/ulemper opp mot hverandre)? (Nivå 2 – 3)
c) Ut fra foretaksformen skal du velge et passende firmanavn for denne bedriften. Hvilke hensyn må du ta når det gjelder firmaets navn? (Nivå 2)
d) På generelt grunnlag: vurder noen faktorer som har betydning ved endring av foretaksform. (Nivå 3)

Oppgave 3.
a) Hva er kjernen i «Leavits Diamant»? Gi en kort forklaring til disse. (Nivå 1 – 2)
- Mål:
- Mennesker/deltakere:
- Teknologi:
- Struktur:
b) Gi eksempler på flere interne og eksterne faktorer som utløser organisasjonsutvikling, og gi forklaringer til disse. (Nivå 2)
c) Noen hevder at de ansatte er en bedrifts viktigste ressurs. Hva tror du er begrunnelsen for en slik uttalelse? (Nivå 2)
d) Hvilke(n) ressurser, etter din mening, er viktigst på Ringerike videregående skole? Begrunn hvorfor. (Nivå 1 - 2)
e) Vurder viktigheten av å gjennomføre en organisasjonsutvikling når behovet er der. (Nivå 3)

Oppgave 4.
a) Gi en kort forklaring til begrepene kunnskap og kompetanse. (Nivå 1)
- Kunnskap:
- Kompetanse:
b) Forklar hvordan en bedrift kan kartlegge kompetansebehovet. (Nivå 2 - 3)
c) Gi eksempler på tiltak for kompetanseutvikling i en bedrift. (Nivå 2)
- Intern opplæring:
- Ekstern opplæring:
d) Når er det behov for kompetanseutvikling i en bedrift? (Nivå 2)
e) Hvorfor er det viktig å gjennomføre kompetanseutvikling når behovet er der? (Nivå 2 - 3)

Utdrag
For Josefine og Nikoline er foretaksformene ansvarlig selskap og aksjeselskap alternativene.

Men jeg vil uansett anbefale Josefine og Nikoline et aksjeselskap, og hvorfor skal jeg forklare under.

Hovedgrunnen til at jeg anbefaler aksjeselskap er fordi ansvaret kun er begrenset til aksjeinnskuddet.

Hadde de valgt ansvarlig selskap står de begge ansvarlige ubegrenset, som vil si at hvis det ikke er mer penger å hente i bedriften, og gjelden overstiger eiendeler, kan kreditorer gå etter personlige eiendeler.

Men det har de altså ikke i et aksjeselskap, hvor man ikke personlig trenger å hefte, så om Josefine og Nikoline går konkurs kan ikke kreditorer kreve private midler, utover aksjeinnskuddet, og du står derfor trygg privat.

---

Siden Josefine først startet opp sin bedrift som et enkeltpersonforetak måtte hun ha hatt sitt eget etternavn i foretaket.

For ordens skyld gir vi Josefine det fiktive etternavnet Myklebust, og Nikoline får etternavnet Mæland.

Når man bytter foretaksform pleier som regel navnet å stå, så jeg inkluderer både Myklebust og Mæland inn i navnet.