NY
Demokrati og menneskerettigheter | Oppgave | Politikk

Politikk og menneskerettigheter

Demokrati og menneskerettigheter | Oppgave | Politikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Verda vår er heile tida i endring. Etter andre verdenskrig har FN sidan 1945, i lag med andre aktørar prøvd å byggje ein ny verd, d...

NY
Den arabiske våren | Fagartikkel | Politik

Politikk og menneskerettigheter

Den arabiske våren | Fagartikkel | Politik

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Tidlig i 2011 spredde en bølge seg ut over Midtøsten og Nord-Afrika. Den arabiske våren brukes som en fellesbetegnelse på de store ...

NY
Politikk og menneskerettigheter | Psykiatriens bakside | Oppgave

Politikk og menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter | Psykiatriens bakside | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I denne teksten skal jeg analysere tilfeller hvor det oppstår tvang i psykiatrien, og hvordan dette kan være brudd på menneskerettig...

NY
Er demokratiet under press | Oppgave i politikk

Politikk og menneskerettigheter

Er demokratiet under press | Oppgave i politikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Har du noen gang tenkt på hvordan demokratiet utvikler seg, og om det er under press eller ikke? Demokratiet er jo noe som er veldig f...

NY
Det norske demokratiet | Utfordringer | Oppgave i politikk

Politikk og menneskerettigheter

Det norske demokratiet | Utfordringer | Oppgave i politikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I Norge i dag har man et velfungerende demokrati, der innbyggerne i landet får ha noe å si i beslutninger, men på tross av dette fin...

NY
Mediene i demokratiet vårt | Oppgave | Politikk

Politikk og menneskerettigheter

Mediene i demokratiet vårt | Oppgave | Politikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Et gratis, objektivt og dyktig medium er en viktig komponent i ethvert demokratisk samfunn. På den ene siden gir den informasjonen som...

Politiske Kanaler | Analyse i Politikk og Menneskerettigheter

Politikk og menneskerettigheter

Politiske Kanaler | Analyse i Politikk og Menneskerettigheter

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I dagens samfunn er det ingen tvil om at de ulike politiske kanalene påvirker offentlige beslutninger. De som skiller seg mest ut er o...

Mediesamfunnet, Bærekraft og mediepolitikk | Analyse

Politikk og menneskerettigheter

Mediesamfunnet, Bærekraft og mediepolitikk | Analyse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1. Allmenkringkastingskanaler er kanaler med egne forpliktelser, som følger allmenkringkastingspolitikken.

Disse kanal...

Konflikten i Vest-Sahara | Analyse

Politikk og menneskerettigheter

Konflikten i Vest-Sahara | Analyse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Vest-Sahara konflikten er en kompleks og pågående strid mellom Marokko og den saharawiske folkegruppen.

Vest-Sahara o...

Det internasjonale samfunnet | Analyse

Politikk og menneskerettigheter

Det internasjonale samfunnet | Analyse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Det blir ofte sagt at det internasjonale samfunnet er lovløst, men er det virkelig det? Maktbruken mellom stater og nasjoner blir ofte...