Politikk & medier

I denne verden har de vestlige mediene fremstilt kloden som et skremmende sted fult av monstre og onde ledere som er fast bestemt på å true den «etablerte orden». Det er en etabler sannhet at de vestlige mediene dominerer verdensbildet, men i hvi...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1268

5 Stjerner

Tentamen i Politikk og menneskerettigheter

Oppgaven er delt inn i to deler. I første oppgave vil det gjøres rede for partiene Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (Sv) og Senterpartiet (Sp). På denne måten vil det komme fram hva som skiller disse partiene og hva som forener dem...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1979

5 Stjerner

Tentamen i Politikk og menneskerettigheter

Oppgaven er delt inn i to deler. I første oppgave vil det gjøres rede for partiene Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (Sv) og Senterpartiet (Sp). På denne måten vil det komme fram hva som skiller disse partiene og hva som forener dem...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 1979

5 Stjerner