Kiribatis President med Dramatisk Klimabudskap

Kiribati:
• Areal: 811 kvadratkilometer.
• Befolkning: Ca. 100.000.
• Språk: Engelsk og kiribatisk.
• Landet deles av datolinjen. I 1995 ble det bestemt at det ikke skulle være slik mer, og datolinjen ble dermed ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 3263

5 Stjerner

Knoteren – slangen i dialektparadis | Norsk sidemål | Vår 2017

Sammendrag:
Else Berit Molde skriver om hvordan knoting (å endre på dialekten sin) oppfattes i det vanligvis så dialekttolerante Norge. Hun starter med å gjøre rede for hvordan begrepet knoting har oppstått, og viser til hvordan menneske...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 2472

5 Stjerner

Morsmål Nøkkelen til Identitet | Ingeborg Lillestøl

Hvem er vi uten morsmålet vårt?
Ingeborg Lillestøl skrev en artikkel der hun argumenterte for viktigheten av morsmålet og hvordan morsmålet og identitet henger sammen. Artikkelen ble publisert på Sunnmørsposten, 24.06.2016, og har vært...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 5515

5 Stjerner

Lik meg når jeg er teit | Henrik Mestad Markus

Vennskapet mellom lyset og skyggen
Markus og Sigmund er den fjerde boken i Klaus Hagerups serie om Markus. En serie om tenåringskjærlighetens lette og komiske sider som Hagerup leverer nye bidrag til om lag hvert tredje år. Serien ble innle...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 4793

5 Stjerner

Garmanns Gate | Analyseoppgave

Stian Holes Garmann-trilogi har fått en blandet mottakelse i pressen, men er blitt hedret med norske, nordiske og internasjonale priser.1 Den er blitt et forskningsemne og er oversatt til 16 språk. Den store interessen for trilogien skyldes ikke ba...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 6610

5 Stjerner

Havet av Alexander Kielland og Mere fjell av Rolf Jacobsen

Havet generelt
Det er umulig for meg å se på alle sidene ved havet i spiser lite essay som dette. Et så stort emne, med så mange innfallsvinkler, gjør at man må velge ut noen måter å gå løs på, å gå ut fra. Jeg velger her å konse...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 23030

5 Stjerner

Skrive eller ikkje skrive | Norsk sidemål | Vår 2017

Oppbygging:
I dette avsnittet skal vi se nærmere på hvordan novellen er bygget opp. Vi kommenterer innledningen, dilemmaet til hovedpersonen, vendepunktet og avslutningen.

Innledning:
Novellen «Skrive eller ikkje skriv...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 4480

5 Stjerner

Jeg har aldri sett elg og Reklame for geitost | Norsk sidemål | Vår 2017

Tradisjonelle norske motiv er populære i ulike samtidstekstar. Teksten ”Jeg har aldri sett elg” av Nå. 4 og reklameannonsen for brunost fra Tine er gode eksempler på nett dette. Den moderne litteraturen viser oss et folk som søker tilbake til...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 4887

5 Stjerner

Nationalitet og kultur | Kortsvar i Norsk sidemål | Vår 2017

På starten av 1900-tallet eksisterte det to skriftspråk i Norge, landsmål og riksmål (dagens nynorsk og bokmål). Mange syntes denne situasjonen var unødvendig for et lite land som Norge, og det ble et mål for myndighetene at de to språkene p...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 1608

5 Stjerner

Tine Få U For Lite Vitamin Analyse Reklameannonse

Jeg skal skrive en retorisk analyse av fritt valgt tekst, jeg har valgt å gjøre en retorisk analyse av en reklameannonse fra Tine.
Denne reklame annonsen vil at flere nordmenn skal drikke mer melk, for å få i seg mer D-vitaminer.


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 1106

5 Stjerner