NY
Renessansen i Løvenes konge | Oppgave i annet

Annet

Renessansen i Løvenes konge | Oppgave i annet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

«Løvenes konge» er en animert musikal fra 1994. Noen sentrale begrep i renessansen er gjenfødelse, humanisme og det gode mot det on...

NY
Lumbago og isjias | Tekst | Oppgave

Annet

Lumbago og isjias | Tekst | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Lumbago
• Lumbago er smerter i nedre del av ryggen, den lumbale delen

• smertene har ingen klar årsakssammen...

NY
Karbohydrater og protein | Forsøk | Kemi

Annet

Karbohydrater og protein | Forsøk | Kemi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Kort om karbohydrater & protein:
Karbohydrater:
Karbohydrater et energigivende næringsstoff som består at de samme bygg...

NY
Frankenstein og Vi er fem | Sammenligning af tekster | Norsk

Annet

Norsk

Frankenstein og Vi er fem | Sammenligning af tekster | Norsk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1:
Vitenskapsmannen Frankenstein og familiefaren Tormod har flere lignende trekk gjennom fortellingene.

Et av di...

NY
Kalv og kalvestell | Innlevering | Landbruk

Annet

Kalv og kalvestell | Innlevering | Landbruk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Oppgave 1 - Kalving, immunforsvar og råmelk
a) Tegn grafen som viser aktiv og passiv immunitet. Forklar med egne ord hva den be...

NY
Prøvefiske og vatn | Økologiske målingar | Oppgave i annet

Annet

Prøvefiske og vatn | Økologiske målingar | Oppgave i annet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I denne rapporten skal me kartlegge fiskebestanden i vatnet gjennom eit prøvefiske med garn. Me ønsker å finne ut tilstanden på fis...

NY
Dødstraff fra vinkler | Argumentasjonsvinkler | Oppgave i anne

Annet

Dødstraff fra vinkler | Argumentasjonsvinkler | Oppgave i anne

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Dødstraff er en sak som mange har veldig sterke meninger om, og som praktiseres helt forskjellig i alle deler av verden.

...

NY
Religions rolle i Samfunnet | Oppgave i annet

Annet

Religions rolle i Samfunnet | Oppgave i annet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Hvilken rolle skal religion ha i samfunnet? Før vi kan svare på det må vi vite hvilke funksjoner religion allerede har i samfunnet. ...

NY
Er idrett bare sunt | Helsemessig utfordring | Oppgave i annet

Annet

Er idrett bare sunt | Helsemessig utfordring | Oppgave i annet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Maren Lundby tynte kroppen til randa i jakta på VM-gull. Hennes største frykt er at barn og unge skal gjøre det same som henne.

NY
Drenering | Uttrykk på vannfjerning | Oppgave i annet

Annet

Drenering | Uttrykk på vannfjerning | Oppgave i annet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Drenering er et uttrykk på vannfjerning.
Det viktigste med drenering er at det blir gjort nøyaktig for hvis ikke så vil det f...