NY
Persepsjon og kognisjon | Notater | Psykologi

Notater

Psykologi

Persepsjon og kognisjon | Notater | Psykologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Sentrale begrep
Sansing: alle inntrykk vi får gjennom sansene våre

Persepsjon: måten vi tolker eller oppfatter...

NY
Arv og miljø | Behaveorisme | Sosiologi | Notater

Notater

Sosiologi og sosialantropologi

Arv og miljø | Behaveorisme | Sosiologi | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Arv og miljø
-En vitenskapelig retning som kalles for behaveorisme ser mennesket som styrt utenfra
• Stimuli(påvirkn...

NY
Sosial lagdeling og former for kapital | Sosialkunnskap

Notater

Sosialkunnskap

Sosial lagdeling og former for kapital | Sosialkunnskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Normer- det er forventninger av atferd inne i en gruppe
Verdier- det vi anser som viktig og verdifullt for mennesket og felless...

NY
Hva er en frivillig organisasjon | Oppgave | Notater

Notater

Hva er en frivillig organisasjon | Oppgave | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1. Hva er en frivillig organisasjon?
Svar: En organisasjon som arbeider for en sak frivillig uten å oppnå et økonomisk oversk...

NY
Svingninger og Bølger | Tid og lengde | Fysikk | Notater

Fysikk

Notater

Svingninger og Bølger | Tid og lengde | Fysikk | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

• To grunnleggende størrelser i fysikk
• SI-enheter: sekund, meter

• Definisjonen av et sekund (ett sekun...

NY
Krigsperiode | 1914-1945 | Oppgave | Histsorie | Notater

Historie

Notater

Krigsperiode | 1914-1945 | Oppgave | Histsorie | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

De langsiktige årsakene var blant annet Versaillestraktaten etter WWI, så var det børskrakket som skapte mye misnøye og kraftig a...

NY
Antikken og athen | Oppgave | Prøve | Historie | Notater

Historie

Notater

Antikken og athen | Oppgave | Prøve | Historie | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

o Etter de mørke århundrene oppsto polisstatene.

o En polis var en bystat. Den var liten i folketall og territorium. ...

NY
Opplysningstiden | Sammendrag | Historie og filosofi

Historie

Notater

Opplysningstiden | Sammendrag | Historie og filosofi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1. Rasjonalisme: Et filosofisk syn hvor man har veldig mye tillit til menneskets fornuft.

Rasjonalistene var overbevist ...

NY
Krisetid | Kunneliste | Prøve | Historie | Notater

Historie

Notater

Krisetid | Kunneliste | Prøve | Historie | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Kompetansemål:
· vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-talle...

NY
Bølger og stråling | Masse eller energi | Notater i fysikk

Fysikk

Notater

Bølger og stråling | Masse eller energi | Notater i fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Notater
Stråling er overføring av masse eller energi med stor hastighet og langs rette linjer.

Vi trenger UV st...