Produktvalg 04.11 | Økonomi Prøve

a)
Dekningsbidraget er når man trekker fra de variable kostnadene fra salgsprisen, dette dekningsbidraget er derfor til å dekke de faste kostnadene og gir en eventuell fortjeneste.

Samlet dekningsbidrag er her 188 300. dette ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 688

5 Stjerner

Norge, en annerledes oljenasjon

I denne fagartikkelen skal jeg ta for meg hvilken betydning oljen har hatt for Norge de siste 50 årene, og hvordan vi burde benytte oljepenger og utvinning i fremtiden, slik at de neste generasjonene blir tatt hensyn til.

Norges store...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1153

5 Stjerner