NY
Ressursforbannelsen i Nigeria | Fagartikkel i Samfunnskunnskap

Samfunnsøkonomi

Ressursforbannelsen i Nigeria | Fagartikkel i Samfunnskunnskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

En rekke land i Afrika sitter på enorme naturressurser. Disse har bidratt til at mange av landene på kontinentet har oppnådd god øk...

NY
Tilbud og etterspørsel | Globalt | Tentamen | Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Tilbud og etterspørsel | Globalt | Tentamen | Samfunnsøkonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Globalt tilbud og etterspørsel er noe som styrer oljeprisene, og global økonomisk aktivitet er et av de viktigste faktorene som påvi...

NY
Finansmarkedet | Oppgave | Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Finansmarkedet | Oppgave | Samfunnsøkonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1. Finansmarkedet er markedet for finanskapital. Folk kan plassere formuen sin, og husholdninger og bedrifter som trenger kapital, kan ...

Miljøpolitikk og valuta | Analyse i Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Miljøpolitikk og valuta | Analyse i Samfunnsøkonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Oppgave 1)
Forurensingen påvirker naturkapitalen, vi kan tenke oss at naturen er som leverandør av tjenester som menneskene dr...

Konkurransetilsynet Dagligvarebransjen | Analyse

Samfunnsøkonomi

Konkurransetilsynet Dagligvarebransjen | Analyse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

For det første er det forbudt for foretak å samarbeide på en måte som begrenser konkurransen. Dette er utgangspunktet til Konkurran...

Hvorfor er oljeprisene så høye | Oppgave i samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Hvorfor er oljeprisene så høye | Oppgave i samfunnsøkonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Modellen vi tar utgangspunktet i denne teksten heter fullkommen konkurranse.

Forutsetningene for at fullkommen konkurra...

Covid-19 rammer norsk økonomi | Oppgave

Samfunnsøkonomi

Covid-19 rammer norsk økonomi | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Selv om Coronakrisen har påvirket norsk økonomi velger likevel Norges Bank å endre på styringsrenten, de valgte å endre den fra 1,...

Samfunnsøkonomiprøve i kapittel 16, 17 og 18 | samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomiprøve i kapittel 16, 17 og 18 | samfunnsøkonomi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

a) Grunnen til at befolkningen i Asia er mer positiv enn befolkningen i Norge til å lokalisere en industribedrift som forurenser en de...

Samfunnsøkonomi prøve 16.november | Kapittel 6

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi prøve 16.november | Kapittel 6

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I Norge er vi så heldig at vi har en utrolig høy velferd i forhold til mange andre land, i tillegg til at vi har mange, store mulighe...

Samfunnsøkonomi prøve 16.november | Kapittel 6

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi prøve 16.november | Kapittel 6

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I Norge er vi så heldig at vi har en utrolig høy velferd i forhold til mange andre land, i tillegg til at vi har mange, store mulighe...