NY
Blodtypetesting | Blodtypesystema AB0 og Rhesus | Forsøk

Biologi

Blodtypetesting | Blodtypesystema AB0 og Rhesus | Forsøk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Føremål:
Målet med øvinga er å tileigne seg kunnskap om blodtypesystema AB0 og Rhesus. Vi skal undersøkje eigen blodtype ...

NY
Isoler ditt eige DNA – Forsøk og rapport i biologi

Biologi

Isoler ditt eige DNA – Forsøk og rapport i biologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Føremål:
I denne øvinga skal vi isolere vårt eige DNA ved å løyse opp cellemembranar, bryte ned protein og felle ut DNA....

NY
Genetisk drift | Evolusjon | Modellforsøk i biologi

Biologi

Genetisk drift | Evolusjon | Modellforsøk i biologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Føremål:
Målet med øvinga er å tileigne oss kunnskap om genetisk drift og bruke eit praktisk modellforsøk for å forstå f...

NY
Dihybrid arv | Kryssing av erteplantar | Modellforsøk i biologi

Biologi

Dihybrid arv | Kryssing av erteplantar | Modellforsøk i biologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Føremål:
I denne øvinga skal vi studere forholdet mellom genotypane til avkomma når vi gjer få kryssingar, og når vi gjer...

NY
Hallatjernet | de biotiske faktorene i og rundt et tjern | Oppgave

Biologi

Hallatjernet | de biotiske faktorene i og rundt et tjern | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Torsdag 25. August og fredag 26. August dro 2Bi til Hallatjernet ved Halla gårdspark på ekskursjon. Ved Hallatjern kan man finne ekse...

NY
Helsefremmande | Oppgave | Førstehjelp

Biologi

Helsefremmande | Oppgave | Førstehjelp

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Viss eg var første man til eit ulykkested der ein buss hadde krasjet i ein fjellvegg hadde eg starta med å ringe 113, fortell dei kve...

NY
Livsprosesser og fordøyelse | Oppgave | Biologi

Biologi

Livsprosesser og fordøyelse | Oppgave | Biologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Jeg skal fortelle litt om fordøyelsessystemet hos forskjellige dyr. De fleste dyr har et fordøyelsessystem som er tilpasset deres lev...

NY
Biologisk mangfold | Oppgave | Biologi

Biologi

Biologisk mangfold | Oppgave | Biologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Livet på jorda er truet og tap av biologisk mangfold regnes som den største trusselen. Det er viktig at vi tar vare på det biologisk...

NY
Generell livredning | Oppgave | Barn og ungdom

Biologi

Generell livredning | Oppgave | Barn og ungdom

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Kvelling: Om man opplever at noen ikke får puste og det er noe som sitter fast i halsen og blokkerer for luftveiene, må man ringe 113...

NY
Celler og transportsystemer | Innleveringsoppgave | Biologi

Biologi

Celler og transportsystemer | Innleveringsoppgave | Biologi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Nervesystemet er kort sagt som et slags sendebud for kroppen. Et svært raskt et. For at kroppens deler skal fungere må nervesystemet ...