Do You Notice The Way You Judge?

What are stereotypes? Stereotypes are a though of how a certain group of people are, for example, about nationalities or certain groups of people. Even though people from these groups or nationalities does not match the stereotypes, these still exist...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 843

5 Stjerner

Tropeskogene

Regnskogen lager sitt eget regn. Dette skjer ved at utslippene fra trær, planter og sopp skaper partikler som sørger for at fuktigheten i lufta samler seg til skyer og regn. Vi kan enkelt si at skogen selv spiller en vesentlig rolle i dannelse av s...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 116

5 Stjerner

Biological control mechanisms | Mock exam

What is Homeostasis?
“The regulation and maintenance of the internal environment of the body. Conditions within the body must remain within a narrow range, like your body temperature. Homeostasis involves keeping the internal environment wit...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 980

5 Stjerner

Øvelse 3 – Ekstraksjon av DNA fra kiwi

Hensikt:

Alle celler inneholder arvestoff. I dette forsøket skal vi hente ut DNA fra kiwi. Hensikten med forsøket er å gi elever en forståelse av at alt levende, også det vi spiser, inneholder arvestoff.

Hypotese...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 378

5 Stjerner

Dyret mitt: Gaselle | Biologi

Gaseller er en slekt som består av omtrent 19 arter og de lever som regel i tørre områder som ørkener og savanner i Afrika, men det finnes også en del av dem i sørvest- og Sentral-Asia, i tillegg til det indiske subkontinentet. Gasellene er ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 565

5 Stjerner

Biologirapport | Ekskursjon Sagtjernet

Hensikten med denne ekskursjonen til Sagtjernet var å se nøyere på et næringsrikt vann. Vi skulle også lære oss å gjøre et feltarbeid hvor vi samlet inn ulike organismer ved å bruke biologiske metoder og deretter studere de organismene som v...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1500

5 Stjerner

Ekskursjon Sagtjernet (grytehullsjø) | Biologi

Hensikten med denne ekskursjonen til Sagtjernet var å se nøyere på et næringsrikt vann. Vi skulle også lære oss å gjøre et feltarbeid hvor vi samlet inn ulike organismer ved å bruke biologiske metoder og deretter studere de organismene som v...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1500

5 Stjerner

Ekskursjon til Drøbak | Biologi

De ulike levende organismene i havet tilpasser seg det naturlige biotopiske miljøet de lever i. Hardbunnsarter må feste seg og holde seg fast, fordi de lever i eksponerte områder med bølger og sterke strømninger. Mens bløtbunnsarter må kunne g...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1486

5 Stjerner

Disseksjon av juvenil gris | Biologi

Formålet med disseksjonen er å studere de indre organene. Til disseksjonen brukte vi juvenile griser, fordi organene til griser er plassert på samme måte som organene til mennesker. ...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 356

5 Stjerner

HIV-viruset og utviklingen til AIDS | Biologi

Hiv viruset har tatt livet av 39 millioner mennesker verden over, til tross for vår innsats for å forebygge, behandle og forstå det bedre. Per i dag er rundt 35 millioner mennesker hivsmittet, men hva er egentlig det, og hvordan påvirker hivepide...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 760

5 Stjerner