Bakterie Rapport | Biologi

Testing av bakterier og hverdagsprodukter

Hensikt

Hensikten med dette forsøket var å teste ut om sprit var et effektivt middel for å fjerne bakterier på ulike gjenstander etter å ha blitt spritet. Samtidig som det skulle bli testet om vanlige hverdagsprodukter er bakterie-hemmede eller ikke.

Teori

Bakterieriket er et artsrik rike som består av prokaryote organismer, der bakterier er prokaryote celler. Prokaryote celler er celler som kjennetegnes ved at de ikke har egne membranavgrensede organeller, og at de ikke har noen kjerne (Biologi, 2013).

Ulikt prokaryote celler, har eukaryote celler en cellekjerne som er avgrenset av en membran, i tillegg som de har DNA i cellekjernen. Prokaryote celler derimot, har arvestoffet sitt liggende fritt i det vi kaller cytosol, som er alt innholdet inne i cellen (Fossum, 2020).

Bakterier er kanskje små, men de finnes overalt og danner kolonier med hverandre. Bakterier danner kolonier med hverandre, slik at cellene kan samarbeide med hverandre når det gjelder å utføre ulike oppgaver. Dersom vi samlet alle bakteriene på hele jorda, hadde vi fått en masse som er 10 ganger så stor som alle eukaryote celler. Typisk for en organisme med eukaryote celler, er mennesket.

Bakterier har mange egenskaper, blant annet er de deltakere i mange kretsløpene i naturen, men de er også faktorer som kan føre til sykdommer. Blant annet er virus avhengig av bakterier for å kunne formere seg. Virus er celler som angriper alle typer celler, som fører ofte til sykdommer (Biologi, 2013).

Utstyrsliste

– 1 Podenål
– 1 Mikroskop
– 9 Petriskåler
– 9 skiver Agarpølse
– 9 Q-tips
– 9 Tørkepapir
– Sprit, Zalo, eddik og sitron
-1 Tusj
– Telefon og skap fra skolen
– 1 Teip
– 1 Pippet/dråpeteller
– 1 Kniv

Fremgangsmåte

Forsøket startet med at man kuttet 9 små skiver med agar og deretter puttet én skive med agar på hver av de 9 ulike petriskålene. På petriskålene ble det merket navn etter hvilke prøver som ble tatt, og dette ble gjort for å holde en oversikt på hvilke prøver som hadde bakterier med sprit, og bakterier uten sprit.

Der testene med bokstaven «S» var testene med sprit. Målet var å dyrke bakterier fra tre ulike skap på skolen, samt bakterier fra to ulike telefoner. Man startet først med å ta en «kontroll» for å sjekke at det ikke var bakterier i lufta, deretter gikk man rundt skolen og testet om det var bakterier på skapene. Det man gjorde først, var å bruke q-tipsen til å smøre skapet, deretter ble q-tipsen smørt på agaren.

Da skapene ble testet for bakterier, ble det sprutet sprit på vanlig tørkepapir. Tørkepapiret ble da brukt til å tørke på skapene, før skapene ble testet på igjen med q-tipsen. Da man hadde testet q-tipsen med sprit, ble dette også smørt på agaren. Etter å ha testet tre ulike skap, ble det testet bakterier på to ulike telefoner. Dyrkingen av bakterier skjedde på samme måte som man gjorde med skapene.

Da alle testene var ferdig utført, ble petriskålene teipet rundt, slik at ingen luft slapp inn i petriskålene med agaren. Testene ble da settet i romtemperatur, i ca. 22-23 grader, der man lot testene inkubere.

Etter et par uker ble det sjekket om det hadde blitt dyrket noen bakterier i agaren, samtidig som det ble testet om hverdagsdaglige produkter påvirket måten bakteriene grodde på. Dette ble gjort ved at man overførte bakteriene fra de første testene over til nye skåler med petriskåler, sammen med nye skiver av agar.

Ved hjelp av pipetter ble det puttet én dråpe av Zalo, sitron, spirt og eddik på hver petriskål. Deretter ble de nye testene satt tilbake ved romtemperatur og sjekket igjen i løpet av noen dager.

Innholdsfortegnelse
Hensikt
Teori
Indre strukturer
Ytre strukturer
Formering
Hverdagsdaglige produkter
Utstyrsliste:
Fremgangsmåte:
Resultater:
Drøfting:
Konklusjon:
Kilder :

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå