NY
Global English | Essay | Kommunikasjon

Kommunikasjon og kultur

Global English | Essay | Kommunikasjon

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

More than one half billion people around the world have one thing in common: they speak English (53 countries).

You are...

NY
Medier, kommunikasjon og sosialisering | Oppgave

Kommunikasjon og kultur

Medier, kommunikasjon og sosialisering | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Det digitaliserte Samfunnet:
• Det digitaliserte samfunnet har gjort mange av oss avhengige av å være påkoblet.

Kommunikasjon | Roller, regler, grupper | Oppgave

Kommunikasjon og kultur

Kommunikasjon | Roller, regler, grupper | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

GRUPPER
- Når du jobber som helseservicearbeider på for eksempel på et apotek, og har arbeidskollegaer du samarbeider med, ka...

Kriser | Analyse i Kommunikasjon

Kommunikasjon og kultur

Kriser | Analyse i Kommunikasjon

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Kompetansemål:
«Eleven skal kunne begrunne og vurdere egne holdninger og væremåter når omsorg og utvikling hos brukeren er ...

Blodhevn | Analyse

Kommunikasjon og kultur

Blodhevn | Analyse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Utdraget fra Soga om Gisle Sursson er en islendingsaga som er en typisk sjanger fra den norrøne tiden. De var opprinnelig muntlige for...

Hinduismen hellig | Oppgave

Kommunikasjon og kultur

Hinduismen hellig | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Hellige fjell, elver og byer spiller en viktig rolle i hinduismen, og enkelte er store pilegrimssentre. Mange steder i India regner hin...

Blodhevn | Oppgave

Kommunikasjon og kultur

Blodhevn | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Utdraget fra Soga om Gisle Sursson er en islendingsaga som er en typisk sjanger fra den norrøne tiden.

De var opprinne...

Språkkompetanse | Kultur og Kommunikasjon

Kommunikasjon og kultur

Språkkompetanse | Kultur og Kommunikasjon

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1.
Språkkompetanse handler om språk. Hvorfor språk er så komplisert enn det vi tenker over, er fordi språk krever nemlig t...

Makt & Undertrykking | Kommunikasjon og Kultur

Kommunikasjon og kultur

Makt & Undertrykking | Kommunikasjon og Kultur

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Makt betyr at man har innflytelser på alle handlinger og hendelser.

Man kan få noen til å gjøre noe, man kan ha ...

Muligheter og Begrensninger | Kultur og Kommunikasjon

Kommunikasjon og kultur

Muligheter og Begrensninger | Kultur og Kommunikasjon

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Bildespråk, hvordan man skal forstå et bilde. Enkelte bilder har forskjellige regler, forventninger til språket, konvensjoner osv...