Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 14. juli 2022 og gjelder for borgere i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.
I denne personvernerklæringen forklarer vi hva vi gjør med dataen vi mottar om deg via https://inspo.dk.
Vi anbefaler at du leser denne erklæringen nøye.
I vår behandling overholder vi kravene i personvernloven.
Dette betyr blant annet at:
vi oppgir tydelig hvilke formål vi behandler personopplysninger til.
Vi gjør dette ved hjelp av denne personvernerklæringen;
vi tar sikte på å begrense vår innsamling av personopplysninger til kun de opplysningene som kreves til legitime formål;
vi ber først om ditt uttrykkelige samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;
vi treffer passende sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på våre vegne;
vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysninger eller få dem rettet eller slettet på din forespørsel.
Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite nøyaktig hvilke opplysninger vi lagrer om deg, kan du kontakte oss.
1. Formål, data og lagringstid
Vi kan samle inn eller motta personopplysninger til en rekke formål i forbindelse med våre forretningsaktiviteter, som kan omfatte følgende: (klikk for å utvide)
1.1 Betalinger
Til dette formålet bruker vi følgende data:
Navn, adresse og by
E-postadresse
Brukernavn, passord og andre kontospesifikke data
Grunnlaget for å behandle disse dataene er:
Det er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt eller innledende prosedyrer i forbindelse med en kontrakt som den registrerte er part i
Lagringstid
Vi lagrer disse dataene til tjenesten avsluttes.
1.2 Registrering av en konto
Til dette formålet bruker vi følgende data:
E-postadresse
Brukernavn, passord og andre kontospesifikke data
Grunnlaget for å behandle disse dataene er:
Det er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt eller innledende prosedyrer i forbindelse med en kontrakt som den registrerte er part i
Lagringstid
Vi lagrer disse dataene til tjenesten avsluttes.
1.3 For å kunne tilby personlig tilpassede produkter og tjenesterTil dette formålet bruker vi følgende data:
Navn, adresse og by
E-postadresse
Brukernavn, passord og andre kontospesifikke data
Grunnlaget for å behandle disse dataene er:
Etter at det er gitt samtykke.
Lagringstid
Vi lagrer disse dataene til tjenesten avsluttes.
2. Informasjonskapsler
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler.
For mer informasjon om informasjonskapsler, se våre Retningslinjer for informasjonskapsler.
Vi har inngått en databehandleravtale med Google.
Google kan ikke bruke dataene til andre Google-tjenester.
Inkludering av fullstendige IP-adresser er blokkert av oss.
3. Sikkerhet
Vi er forpliktet til sikkerheten til personopplysninger.
Vi treffer passende sikkerhetsforanstaltninger for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger.
Dette sikrer at kun de nødvendige personene har tilgang til dine data, at tilgangen til dataene er beskyttet og at våre sikkerhetsforanstaltninger regelmessig gjennomgås.
4. Tredjepartsnettsteder
Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjepartsnettsteder som er forbundet via lenker på nettstedet vårt.
Vi kan ikke garantere at disse tredjepartene håndterer personopplysningene dine på en pålitelig eller sikker måte.
Vi anbefaler at du leser disse nettstedenes personvernerklæringer før du bruker disse nettstedene.
5. Tillegg til denne personvernerklæringen
Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen.
Det anbefales at du regelmessig leser denne personvernerklæringen for å være oppdatert på eventuelle endringer.
I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.
6. Har tilgang til og endrer dine data
Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss.
Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
Du har følgende rettigheter:
Du har rett til å vite hvorfor dine personopplysninger er nødvendige, hva som vil skje med dem og hvor lenge de blir lagret.
Rett til innsyn: Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som er kjent for oss.
Rett til retting: Du har rett til å supplere, rette, slette eller blokkere dine personopplysninger når du ønsker det.
Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dine data, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket og slette dine personopplysninger.
Rett til å overføre dine data: Du har rett til å be om alle personopplysningene dine fra den behandlingsansvarlige og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.
Rett til å protestere: Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine.
Vi overholder dette med mindre det er legitime grunner til behandling.
Pass på å alltid oppgi hvem du er, så vi kan være sikre på at vi ikke endrer eller sletter data på feil person.
7. Innlevering av en klage
Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.
8. Kontaktinformasjon