NY
Er overvåkning et samfunnsproblem

Samfunnsfag

Er overvåkning et samfunnsproblem

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Overvåkning er å observere, registrere eller lagre informasjon om objekter, fenomener, grupper og individer. Slik overvåkning kan sk...

NY
Mediesamfunnet | kort om det meste | Notater i Samfunnsfag

Samfunnsfag

Mediesamfunnet | kort om det meste | Notater i Samfunnsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

MEDIEBRANSJEN
 Produsere medieuttrykk innen journalistikk, reklame, informasjon og underholdning

 Drøfte ...

NY
Løsninger på å få land ut av fattigdom

Samfunnsfag

Løsninger på å få land ut av fattigdom

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I denne oppgaven skal jeg drøfte i hvilken grad proteksjonisme, frihandel og bistand kan være gode løsninger for å få land ut av f...

NY
Sosiale medier påvirker ungdomsliv | Oppgave i samfunnsfag

Samfunnsfag

Sosiale medier påvirker ungdomsliv | Oppgave i samfunnsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Mennesker går gjennom en enorm prosess gjennom hele livet. Prosessen lærer deg de sosiale normene som hvordan man skal kle seg, oppf...

NY
Likestilling i arbeidslivet | Politikk og demokrati | Oppgave i samf

Samfunnsfag

Likestilling i arbeidslivet | Politikk og demokrati | Oppgave i samf

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Dette er en oppgåve i samfunnskunnskap som skal handle om temaet politikk og demokrati. Eg har vald emnet likestilling.

...

NY
Jordbruksrevolusjonen | Den første forutsetningen | Analyse

Samfunnsfag

Jordbruksrevolusjonen | Den første forutsetningen | Analyse

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

I denne teksten vil jeg se på sammenhengen mellom jordbruksrevolusjonen og staters framvekst. Jeg vil se på likheter og ulikheter i s...

NY
Hva er kapitalisme og påvirkning på samfunnet | Oppgave i samf

Samfunnsfag

Hva er kapitalisme og påvirkning på samfunnet | Oppgave i samf

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Kapitalisme er en økonomisk teori som anerkjenner retten til eie og kontrollere produksjonsmidler og ressurser, og som setter profitt ...

NY
Norsk samfunnsutvikling | Oppgave | Samfunnsfag

Samfunnsfag

Norsk samfunnsutvikling | Oppgave | Samfunnsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

1. Hvordan kommer kultur til uttrykk?
• Kultur kommer til uttrykk gjennom mye. Den kommer mest til uttrykk i språket, fordi d...

NY
Peru | Verdens største kokain produsent | Samfunnsfag oppgave

Samfunnsfag

Peru | Verdens største kokain produsent | Samfunnsfag oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Peru tok igjen Colombia sitt kokain produsent og er nå verdens største kokain produsent. Peru er et land med mye fattigdom Som, gjør...

NY
Albania | Ut av kommunismen | Oppgave i samfunnsfag

Samfunnsfag

Albania | Ut av kommunismen | Oppgave i samfunnsfag

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Albania var det siste landet i Europa som ut av kommunismen. Men landet har strevd også mye med økonomien for det har vert et veldig ...