The Social Dilemma | Samfunnsfag

Dokumentaren The Social Dilemma handler om hvordan store sosiale medie-giganter overvåker og manipulerer brukerne sine. Jeg mener at dokumentaren kun er en halvgod beskrivelse av hvordan sosiale medier fungerer. Jeg vil ikke si at jeg er noen form f...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 899

5 Stjerner

Hvordan Forebygge Kriminalitet? | Samfunnsfag oppgave

Hva er kriminalitet? ulike måter på kriminalitet, og hvem utfører disse lovbruddene. og ulike straffer:

Kriminalitet er et uttrykk som brukes når du gjør en handling som blir belagt med en straff. I Norge kan du straffes på utrol...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 727

5 Stjerner

Arbeidsledighet – Innlevering i Samfunnsøkonomi

a) Forklar hvordan vi måler arbeidsledighet.
Man vet at arbeidsledigheten i et land blir påvirket av konjunkturutviklingen i nasjonen/landet. Hvis vi tar for oss at husholdningene øker forbruket sitt og samlet etterspørsel i økonomien sti...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 1935

5 Stjerner

Kvalitativ- og kvantitativ metode | Livskvaliteten Norge

I denne oppgaven vil jeg drøfte hvilke av de to samfunnsvitenskapelige arbeidsmetodene kvalitativ- og kvantitativ metode, som egner seg best når en undersøker velferdsstaten Norge, og livskvaliteten innbyggerne har.

Innledningsvis v...


Karakter: 4

Uddannelse: Vg2

Ord: 1584

5 Stjerner

Del 1: Kultur og samfunn – å leve sammen

Delkultur – Delkultur er å danne sin egen kultur i kulturen sin. Det er at man trekker seg ut av hovedkulturen og lever på en annen måte – annerledes.

Det kan være positivt eller negativt, fordi man skiller seg ut. En motorsyk...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 4855

5 Stjerner

Sør Sudan konflikten | Samfunnsfag oppgave

Artikkelen tar for seg konflikten i Sør – Sudan, en konflikt som har pågått siden 2013 og hvor flere hundre tusener av sivile liv har gått tapt og millioner av mennesker har blitt drevet på flukt.

Ifølge abc nyheter (2019) adva...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 1893

5 Stjerner

Kompetansemål kap 12, 14 og 15 (?)

Det finnes flere faktorer som påvirker hvilke muligheter en har på arbeidsmarkedet. Den viktigste faktoren er utdanning, fordi den strekker seg over hvilke muligheter du har og hvilken jobb du er kvalifisert nok til å jobbe med.

De...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 2022

5 Stjerner

Cannabis? | Oppgave

Det har i lang tid vært store diskusjoner blant ungdom i Norge om Cannabis burde eller ikke burde legaliseres, og om Cannabis hadde vært positivt eller negativt for samfunnet.

Jeg valgte denne problemstillingen ettersom dette er noe ...


Karakter: 4

Uddannelse: Vg1

Ord: 554

5 Stjerner

Karriereprosjekt Siviløkonom NHH | Samfunnsfag Oppgave

a) Månedsbudsjett studietid:
Jeg ble fort ferdig, derfor kombinerte jeg års- og månedsbudsjett ettersom det gjorde det enklere for meg å lage et realistisk månedsbudsjett.

På nettsiden til lånekassen fant jeg ut ved hjelp...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg1

Ord: 1914

5 Stjerner