Olga Eriksen | Helse- og sosialfag oppgave

Aldringsprosess:
Aldringsprosess er ikke en sykdom, men naturlige forandringer som skjer med oss alle i ulik grad og tempo. Sykdom trenger ikke være en del av aldringen, men vi blir mer sårbare for sykdom og slitasjeforandringer.


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 2187

5 Stjerner

Smittevern og korona | Helse- & sosialfag oppgave

1: Overføring av smitte kan skje på mange måter, men det må finnes et smittestoff, en smittekilde, en smittevei og en smittemottaker.

Sammen med smitteutgangen hos smittekilden og smitteinngangen hos smittemottakeren er dette smitt...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 912

5 Stjerner