For å forebygge smitte kan du:

  • Hold deg hjemme om du kan
  • Unngå å hoste eller nyse på noen, bruk armkroken
  • Holde minst en meter avstand i offentligheten
  • Vaske hendene hyppig og grundig, og bruke håndsprit
  • Finn alternativer til klemming og håndhilsning

Innledning
1: Overføring av smitte kan skje på mange måter, men det må finnes et smittestoff, en smittekilde, en smittevei og en smittemottaker.

Sammen med smitteutgangen hos smittekilden og smitteinngangen hos smittemottakeren er dette smittekilden.

Får å unngå smitte, må man bryte smittekjeden. Covid-19 smitter gjennom dråpesmitte, da viruset finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet nyser eller hoster.

Da puster andre mennesker inn dråpene med denne smitten, eller så får man viruset på henda og tar seg i ansiktet.

Utdrag
2: Smitterisikoen for HIV ved stikkskade fra en kontaminert kanyle er 0,3%.

Det er aldri påvist overføring av HIV ved stikkskade i Norge aller andre nordiske land, verken i eller utenfor helsetjenesten.

Risikoen for smitte av hepatitt B og C ved stikkskade derimot, er større: hepatitt B 10-30%, hepatitt C 3-5%.

Misbrukere i Norge har høy forekomst av smitteførende hepatitt C, da de ofte gjenbruker sprøyter de finner ute.

3: I disse koronatider er håndvask viktig, nettopp fordi du kan ha smitte på hendene, som du overfører til ansiktet når du tar deg der.

Vi vil ikke spre smitten, og om vi ikke hadde hatt gode håndvaskerutiner hadde nok viruset vært enda mer utbredt enn det er den dag i dag.

Bruk av hansker kan gi en opplevelse av redusert smitterisiko for egen person, men mange dropper håndvasken, og bruker hansker i stedet.

Videre feil bruk av hansker kan gi kontaminering av miljøet: man berører inventar og utstyr med urene hansker.

Hansker er et smitteforebyggende tiltak, og får å redusere risikofaktorene de innebærer ved feil bruk, må man vite hvordan man bruker de, og behovet for håndhygiene ved hanskebruk.

---

2: Myndighetenes råd for å unngå smitte:
•Strenge hygienetiltak: god håndhygiene og hoste/nyse i albuekroken
•Minst en meter avstand ute i det offentlige rom
•Hold dere hjemme!