Olga Eriksen | Helse- og sosialfag oppgave

MUNTLIG HØRING H7- H6- Y5- K9

Innledning
Aldringsprosess:
Aldringsprosess er ikke en sykdom, men naturlige forandringer som skjer med oss alle i ulik grad og tempo. Sykdom trenger ikke være en del av aldringen, men vi blir mer sårbare for sykdom og slitasjeforandringer.

Når det kommer til Olga så har hun blitt eldre og fått dårlige syn. For Olga er det viktig at hun har rene briller når hun bruker de, og ikke minst riktige briller.

Det er viktig med god belysning i rommet, men ikke for sterkt slik at hun blir blendet, fordi pupillen får dårligere evne til å regulere hvor mye lys den skal slippe gjennom.

Om det er tegn til øyesykdom er det viktig å kontakte en lege for å få behandling til det og slik at det ikke blir verre.

Hun har også hatt plager med svimmelhet og ustøhet som førte til ett fall der hun pådro seg et brudd i ankelen. Dette er pga sirkulasjonssystemet. Muskelmassen i hjertet skrumper inn og blir etter hvert erstattet av bindevev.

Hjertet pumper også ut mindre blod for hvert slag. Arteriene blir stivere som følge av åreforkalkning og gir dermed mer motstand mot blodstrømmen. Det fører til at blodtrykket blir høyere, og dermed blir det tyngre for hjertet å pumpe ut nok blod til alle cellene i kroppen.

Tiltak som kan forebygge at dette skjer er:
- Se an aktivitetsnivå
- Kosthold- forebygge åreforkalkning
- Ikke ta opp bruker for raskt- svimmelhet
- Bytter på å gå med rullator og sitte i rullestol
- Gå på blodtrykksmedisiner
- Holde seg i aktivitet som å gå småturer
- Reise beina høyt opp å legge seg ned
- Passe på å spise og drikke nok og riktig

Hun sliter også med tørr hud og grunnen til at det skjer er fordi produksjonen i svette- og talgkjertlene avtar.
Derfor plages eldre både med tørr hud og noen opplever også kløe.

Tiltak som kan forebygge at dette skjer er:
- Smøre, god hudpleie
- Høre om bruker klør
- Ikke lange negler som rifter
- Sørge for å kle på brukerne godt så de ikke fryser – ikke blottlegge
- Observere trykksår

Innholdsfortegnelse
- Aldringsprosess
- Kronologisk alder
- Biologisk/fysiologisk aldring
- Sosial aldring
- Når eldre blir syke- OLYMPIASYNDROMET
- Å fremme helse hos eldre:
- H6
- Y5- brukermedvirkning
- Pasient- og brukerrettighetsloven
- Samtykkekompetanse
- K9- taushetsplikt

Utdrag
Olga har behov for hjemmesykepleie daglig for å få hjelp til morgenstell og påkledning. Dette omhandler at vi må gi Olga grunnleggende sykepleie og dekke de grunnleggende behovene når egenomsorgens evne har sviktet, men det er fortsatt viktig å ta hensyn til Olgas ressurser og hva hun klarer selv.

Vi som helsefagarbeidere må tenke på at Olga fortsatt er ressurssterk og klarer en del selv, men hun trenger veiledning og motivasjon til å gjennomføre det, og da er det viktig at vi planlegger.

Det er viktig at du tar deg god tid og ikke tar over Olga sine ressurser, du som helsefagarbeider kan gjøre Olga immobil, men også gjøre at hun mister mestringsfølelsen i hverdagen om du tar over det hun faktisk har evne til å gjennomføre selv.

Her kan vi trekke inn brukermedvirkning. Det vil si at Olga har rett til å styre over eget liv og ta egne valg, hun har også rett til å medvirke i beslutninger som angår henne. Når vi skal hjelpe Olga med grunnleggende stell så er det viktig å informere om det vi gjør slik at hun føler seg verdsatt og kan medvirke og ta egne valg.

Dette gjelder både i stell og ved påkledning da hun selv skal få bestemme hva hun ønsker å ha på seg.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå