Religionsbegreper | VG3

Alle livssyn har en virkelighetsoppfatning. Virkeligheten omfatter alt som er til i tid og rom. I religionene møter vi to forskjellige oppfatninger av tiden:

jødedom, kristendom og islam har en lineær tidsoppfatning, et sted på den...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1137

5 Stjerner

Mahatma Gandhi og Immanuel Kant: Sannhet

I moderne filosofi finnes det to typer sannheter som vi forholder oss til. Den ene er empirisk sannhet, her trengs det en erfaring for å få kunnskap om noe. Et eksempel på dette er at om du regelmessig vanner en plante så vil den vokse. Dette vet...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1051

5 Stjerner

Tverrfaglig prosjekt – India | Religion og etik

I denne oppgaven/artikkel har jeg valgt og tar for meg landet India. Jeg skal ta utgangspunkt i hvordan samfunnsprossene blir ivaretatt i det indiske samfunnet. Samtidig som jeg tar for meg likheter og forskjeller mellom Hinduismen og kristendommen f...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg3

Ord: 4331

5 Stjerner

Oppgave om Religiøs søken og nyreligiøsitet

Sjamanisme er det man kan tenke seg som troen på at man kan kommunisere med åndeverden for utføre religiøse praksis som å få folk i transe for å evt. Helbrede eller noe lignende. Sjaman er den som utfører slike religiøse praksis og sta...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 257

5 Stjerner

Gandhis india | Religion og historie

Storbritannia var det fremste av alle imperialistiske stater på 1800-tallet. De hadde en utenrikspolitikk som handlet om å sikre seg økonomisk, politisk og militær kontroll over India. De importerte råstoff fra India, og satte inn væpnede styrk...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 3138

5 Stjerner

Imperialisme og religion: Dannelsen av det moderne India

Etter at det britiske styret hadde etablert seg og deres rolle var forsterket i India, ble ikke situasjonen bedre for inderne. Tross britenes minoritetsrolle, klarte de ved hjelp av trussel om militærmakt, samarbeid med lokale fyrster, og utnyttelse...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 3306

5 Stjerner

Kortsvarsoppgave & Langsvarsoppgave 3a | Religion

I verden i dag finnes det utallige religioner og livssyn. De fem største er, i rekkefølge fra størst til minst, Kristendommen, Islam, Hinduismen, forskjellige kinesiske naturreligioner og buddhismen.

Kristendommen er den religionen...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1417

5 Stjerner

Islamisme | mellom religion og politikk

Nyhetsbildet i verden preges av ekstremistgruppen som kaller seg «Den islamske stat», altså IS. Hver dag kan man lese om grusomheter som drap, undertrykkelse og tortur, begått av IS i religionens navn. IS har som mål å innføre islamisme ved br...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1766

5 Stjerner

Når religion og feminisme kolliderer | Religion

Mye fremgang har blitt gjort i verden, når det gjelder like rettigheter for kvinner. Feminister er likevel enige om at i de fleste religionene, kvinner blir sett på som mindre verdifulle enn menn. Et kritisk søkelys rettes også mot den ortodokse ...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 2568

5 Stjerner

Sharialoven på nett | Religion og etikk

Generelt sett dominerer utenfra-perspektiver i norske artikler om sharialovene. De er gjerne skrevet av norske journalister, som antakelig er enten kristne eller ateister, eller noe liknende. Dersom vi hadde søkt opp artikler skrevet på arabisk, vi...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 1258

5 Stjerner