Religion | Definisjon

Religion er troen på en eller flere guder eller annen overnaturlige former som ikke kan beskrives vitenskapelig, og aktivitetene som er koblet med troen.

Dette kan være som å be i en moske eller tempel for å komme i kontakt med noe...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 482

5 Stjerner

Bør vi innføre aktiv dødshjelp i Norge?

Aktiv dødshjelp er et tema med stor splittelse i landet, mange leger er imot aktiv dødshjelp fordi noen som er syk kan ønske å dø fordi de føler at de ikke har noe igjen, at pasientene har mye depresjon og føler det er håpløst, ikke at det e...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 460

5 Stjerner

Bør aktiv dødshjelp gjøres tillat i Norge? | Analyse

I denne oppgaven skal jeg ta for meg om aktiv dødshjelp burde legaliseres i Norge ved hjelp av de etiske modellene. Det første jeg ønsker å gjøre er å klarlegge hva vi legger i begrepet aktiv dødshjelp.

Dødshjelp er å ta livet...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1578

5 Stjerner

Islams verden | Religion

I løpet av noen få tiår etter Muhammads død ble islam utbredt langt ut over den arabiske halvøya. Etter at profeten selv ikke lenger var i live som et samlingsmerke, ble kamp mot felles fiender en måte å bevare arabisk samhold på.


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 788

5 Stjerner

Kristendom og bibeltolkning | Sammendrag | Religion

Hovedsaken i kristendommen er ar Gud griper inn i historien for å frelse menneskene. Dette er utgangspunktet for det som kalles den bibeleske fortellingen
Den bibelske fortellingen: Bibelen kan leses som ei sammenhengende fortelling der den r...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg1

Ord: 2253

5 Stjerner

Jødedommen | Religion

o Synagogen er jødenes gudshus. Ordet betyr forsamling.
o Hovedrommet i en synagoge: en ark der torarullene blir oppbevart, en opphøyd leseplattform, og et evig lys til minne om den syvarmede lysestaken i Tempelet i Jerusalem.
o I o...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1136

5 Stjerner

Refleksjonsoppgave i religion

«I starten var det blikking og fnising. Så kommentarer, spytting, slag.» [...] «Føler meg for mye norsk for utlendinger og for mye utlending for de norske.

Jeg kan liksom aldri være den ekte meg». Slik starter teaterstykket «U...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 1325

5 Stjerner

Oppgaver buddhismen | Religion & Etik

Det er 400-millioner buddhister i verden i dag. De fleste bor i Asia. Flyktninger og arbeidssøkende har derimot opprettet buddhistiske samfunn over alt i verden, spesielt buddhister fra Tibet, Vietnam og Thailand. Den største stupaen i Europa er by...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 5414

5 Stjerner

Filosofi – Thales, John Locke, Laozi | Religion

John Locke var en engelsk filosof som levde på 1600-tallet. Han er kjent for hans bidrag i kampen mot spesielt tre samfunnsproblemer: hvordan skolesystemet burde være, hvem som bestemmer over oss, og hva vi skal gjøre med folk som har forskjellige...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 1988

5 Stjerner

Islam og muslim | Religon

Slutten av 1800-tallet: mye av det muslimske riket hadde gått til grunne. Det var bare rester igjen av det osmanske riket i Tyrkia. Muslimer kom frem til at tilbakegangen skyldtes at Islam ikke hadde blitt praktisert på riktig måte. Løsningen ble...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg3

Ord: 4743

5 Stjerner