Kristendom og bibeltolkning | Sammendrag | Religion

Tro og tanke kap. 9-12

Oppgavebeskrivelse
- Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen
- Beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk
- Drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn
- Drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller
- Gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen
- Tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon

Innholdsfortegnelse
KAPITTEL 9 Kristendommens særpreg
Kap 10 Bibel og bibeltolkning
Kap 11 Hovedtrekk i den kristene læren
Kap 12 Kristen etikk

Utdrag
Hovedsaken i kristendommen er ar Gud griper inn i historien for å frelse menneskene. Dette er utgangspunktet for det som kalles den bibeleske fortellingen
Den bibelske fortellingen: Bibelen kan leses som ei sammenhengende fortelling der den røde tråen er forholdet mellom Gud og mennesker.

Bibelske fortellingen åpner med at Gud skaper verden og menneskene, og alt er bare godt. Deretter gjør menneskene opprør, og det nære fellesskapet blir ødelagt og livet blir et slit for å overleve og ingen paradistilværelse (syndefallet) Menneskene ønsker å greie seg uten Gud og være herre i eget liv, men Gud søker gjennom historien å gi dem nye sjanser til fellesskap med han, først gjennom den gamle pakten avtalen med Israelfolket på Sinai, deretter gjennom den nye pakten som innstiftes av Jesus under påskemåltidet.

Sentrum i den bibelske fortellingen er at den opphøyde og hellige Gud blir født som et barn i en stall i Betlehem. Jesus Kristus, er den personen som den kristene tro dreier seg om, han er Gud som har blitt til menneske. Dette kalles inkarnasjonen = fremtre som menneskelig skikkelse.

Den bibelske fortellingen slutter med en visjon om en nyskapt jord som det ikke finnes lidelse, sorg, smerte, død, og åpenheten mellom Gud og menneske er gjennopprettet. Gjennom det Jesus sa og gjorde, ble felleskapet mellom Gud og menneskene, som ble ødlagt ved syndefallet, gjennopprettetKristendommens dimensjoner
Opplevelsedimensjoner: Oppleve mening med livet og Guds nærvær gjennom bønn til å angre på synder og glede seg over frelsen.
Fortellingsdimemensjoner: Stor del av bibelen består av fortellinger om hvordan Gud griper inn i Israels historie (gamle testamentet), og om hva jesus sa og gjorde (de nye testamentet)

Læredimensjoner: Læren og refleksjon over læren er viktig når det gjelder å forklare troens sentrale innhold.
Den etiske dimensjonen: Kristens etikk med de ti bud og nestekjærlighet med jesus i hovedrollen.
Sosial dimensjon; Gjelder kristens fellesskap

Inkarnasjon og bilder
I jødedommen og islam er det forbud med å lage bilder. Den opphøyde gud som ingen kan avbilde, har åpenbart seg gjennom Jesus Kristus. Suden Jesus var en historisk person som ble betraktet, snakket med, sov og spiste, kan han avbildes.

Den rituelle dimensjonen
Dåpen er en dåp i Jesu Kristi navn, den markerer fellesskap med Jesus og med den kristene kirken

Konfirmasjon: er en velsignelsehandling i Kristi navn
Gradferd: Utrykker håpet om oppstandelse, slik Jesus oppstod fra det døde.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå