Når religion og feminisme kolliderer | Religion

Innledning
Mye fremgang har blitt gjort i verden, når det gjelder like rettigheter for kvinner. Feminister er likevel enige om at i de fleste religionene, kvinner blir sett på som mindre verdifulle enn menn. Et kritisk søkelys rettes også mot den ortodokse jødedommen, der feminister mener at kvinnediskriminerende praksis gjør seg gjeldende, i tråd med å følge halakha, den jødiske religiøse loven.

En kan stille spørsmål, om kvinner i ortodoks jødedom blir undertrykt, og om det er i så fall belegg for en slik undertrykkelse i Toraen eller Loven. Man kan finne svar på dette ved å undersøke den ortodokse praksisen ovenfor kvinner, og ved å studere nærmere Loven.

Utdrag
For å kunne vurdere om den ortodokse jødiske praksisen og læren er kvinneundertrykkende, må man ha kunnskap om hvordan jødedommen kommer til uttrykk. Ved hjelp av Ninian Smarts sju dimensjoner kan man presentere ulike sider ved religionen.

Troen på én Gud er det sentrale prinsippet i jødedommen. Gud er universell og er skaper av alt og derfor også har omsorg for alle han har skapt. Jødedommen er en skriftreligion der Toraen, Guds åpenbaring til Moses på Sinai, har en særstilling.

Her finner vi lovstoffet som regulerer jøders liv. Samtidig med at han fikk «den skriftlige loven», Toraen, fikk Moses også «den muntlige loven», Talmud.

Den skulle forklare og utdype Toraen og bli overlevert muntlig. Lovstoffet i Talmud blir kalt halakha og inneholder regler og bud for både livsførsel og ritualer (Kvamme, Lindhardt & Steineger, 2013, s.144, 148,149).

Toraen eller Loven er identisk med de fem Mosebøkene. Den består av fortellinger som strekker seg fra verdens skapelse over israelittenes tidlige historie til fortellingene om pakten mellom Gud og hans utvalgte folk. Fortellingsstoffet i Talmud er kalt aggada. Aggada omfatter rabbinske forklaringer til Tanach (Kvamme et al., 2013, s. 148,149).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå