Innholdsfortegnelse
Utgangspunkt
Fra småsamfunn til én arabisk stat
Erobringer: et islamsk verdensrike
Drivkrefter bak de militære erobringene

Utdrag
I løpet av noen få tiår etter Muhammads død ble islam utbredt langt ut over den arabiske halvøya.

Etter at profeten selv ikke lenger var i live som et samlingsmerke, ble kamp mot felles fiender en måte å bevare arabisk samhold på.

Først la store rytterhærer under seg mesteparten av det vi i dag regner som Midtøsten:

Iran, Irak, Palestina, Syria, Libanon og Egypt. Senere inntok araberne Jerusalem, som i dag er en hellig by både for jøder, kristne og muslimer.

Slik kom arabiske ledere med bakgrunn som ørkennomader og handelsfolk til å herske over områder med lang historie som selvstendige stater og riker, der det både var et fruktbart jordbruk, store byer og et velutviklet skriftspråk.

De kom så langt som å erobre mesteparten av dagens Spania. Først levde muslimer, kristne og jøder fredelig i Spania, som ble et land med religiøst, etnisk og språklig mangfold.

Det forandret seg når kristne småkonger startet en langvarig militær kamp for å gjenerobre landet. Det islamske riket i Spania gikk senere i oppløsning.

Det tok ikke lang tid før islam ble utbredt langs de innenlandske handelsveiene mellom Europa og Asia, også kjent som Silkeveien.

Mange sluttet seg også til religionen på steppene i det sørlige Russland og i områdene rundt Kaspihavet.

I den andre halvdelen av 700-tallet rykket arabiske styrker videre østover, der de nådde helt fram til Indusdalen i dagens Pakistan.

Nedover langs den indiske vestkysten spredte islam seg mer fredelig gjennom arabiske handelsfolk. Omkring 750 seiret erobringsstyrker også ved et slag i Kina, det var utgangspunktet for islamsk utbredelse i deler av dagens Kina.

Drivkrefter bak de militære erobringene
- Det hellige løftet som mange arabere hadde avgitt, om å kjempe for at alle mennesker skulle underkaste seg Allah
- Rikdommer og jordeiendommer som krigsbytte
- Skatteinnkreving og plyndring dekket utgiftene til de store hærstyrkene

Nedgangstider og oppløsning både i det persiske Sassanideriket og i det Bysantinske riket.

De førte fra tid til annen ødeleggende kriger mot hverandre, og var derfor helt uforberedte på angrep fra et område som var regnet som tilbakeliggende.