Buddhismen og islam | Religion

Innledning
Denne teksten skal ta for seg kompetansemål innen det å sammenligne religioner og livssyn, her buddhismen og islam, ved å gjøre rede for og vurdere ulike former for religions- og livssynskritikk.

Innen historisk bakgrunn skal det svares på problemstillingen ‘’hvordan ble hovedgrenene innen islam og buddhismen til sammenlignet med hverandre?’’, som skal gjøre rede for religionens geografiske og demografiske utbredelse i tillegg til ulike retninger og sentrale trekk innen disse.

Innen virkelighetsoppfatning skal problemstillingen ‘’hvordan ser læren på liv og død på mennesker utenfor det heteronormative samfunnet, f.eks. homoseksuelle, innen buddhismen og islam?’’ svares på.

Den skal da svare på kompetansemålet om religionskritikk ved å undersøke tanker om kontroversielle temaer som LGBTQ+ i samspill med religionens tanker om liv og død.

Innen menneskesyn skal teksten ta for seg problemstillingen ‘’hva mener buddhismen om abort sammenlignet med islam?’’, hvor noen av religionens sentrale tekster skal tolkes, i tillegg til det å drøfte religionens syn på synd og abort.

Innholdsfortegnelse
Innledning
Historisk bakgrunn
Virkelighetsoppfatning
Menneskesyn
Avslutning

Utdrag
Synet på liv og død i buddhismen er at det er et konstant kretsløp kalt samsara, og at alt vondt i livet er nødvendig for alt godt.

Målet med livet, ifølge buddhismen, er å finne veien ut av dette kretsløpet gjennom meditasjon og god karma, og dermed oppnå nirvana, som da er veien ut av lidelse.

Karma er en moralsk lov om at alle handlinger en gjør følger videre i det foreløpige og de neste livene, og gjelder alle levende vesener (Dæhli, 2019).

Sett i teori, er det få buddhister som har et problem med homoseksuelle, selv om Buddha var imot ordinasjon av pandakaer, og noen lærde tolker dette ordet som homoseksuelle.

Det er derimot tenkt å bare være rettet mot en veldig feminin og ekstravagant homoseksuell mann, ettersom homoseksuelle par har samme sexlyster som et heteroseksuelt par.

Når det kommer til karma knyttet til homofili betyr det ikke nødvendigvis en får dårlig karma av å være i et homoseksuelt forhold, men mange tror dette kan ses på som en straff fra tidligere liv. Mange buddhistiske land har dårlige LGBTQ+ rettigheter, og sosiale normer ser dermed på homoseksuell sex som seksuell utukt, noe som gir dårlig karma.

I motsetning så er det flere som mener det å fordømme homoseksualitet gir dårlig karma, og at Buddha omfatter homoseksuelle, lesbiske og transseksuelle med likhet og respekt (Storm, 2016).

Her gjelder synet altså veldig hvor en er sosialt, og den teoretiske delen blir sett i lys av hvor en selv kommer fra, som dermed påvirker den praktiske delen av det.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå