Oppgaver buddhismen | Religion & Etik

Oppgavebeskrivelse
1. Forklar kort ordene under:
a. Buddha (betydning av ordet)
b. Karma
c. Samsara
d. Nirvana
e. Mantra
f. Dharmachakra
g. Stupa
h. Mandalaen
i. Pali
j. Vadsjrayana

2. Hva sees på som tyngdepunktet i buddhismen? – Beskriv «de tre juvelene».

3. Hvem var Buddha før han ble en buddha?

4. Hvilken opplevelse førte til at Siddharta forlot hjemmet?

5. Beskriv Siddhartas opplevelser fra han forlot hjemmet til han ble en buddha.

6. Hva kjennetegner en asket?

7. Beskriv Buddhas lære om de fire edle sannhetene
- Sannheten om utilfredsheten:
- Sannheten om utilfredens opphav:
- Sannheten om utilfredshetens opphør
- Sannheten om den åttedelte veien:

8. Hva innebærer den åttedelte vei?

9. Hva er sangha og hvorfor er dette viktig i buddhismen?

10. Hva er karma, og hvordan virker karma inn i livet for en buddhist?

11. Ifølge buddhismen – har mennesket en sjel? Forklar.

12. Hvilken plass får gudene i buddhismen?

13. Beskriv buddhismens menneskesyn.

14. Pek på noen typiske trekk ved synet på kjønn og kjønnsroller i buddhismen.

15. Hva består «de tre kurvene» av, og når ble disse tekstene skrevet ned?

16. Vis til noen hovedforskjeller mellom de to retningene Theravada og Mahayana.

17. Mahayana deles inn i ulike grener. Hvilke? Hva kjennetegner dem?

18. Gi noen eksempler på hvordan estetiske uttrykk er tilstede i buddhistiske ritualer.

19. Beskriv tre ulke rituelle uttrykk i buddhismen.

20. Noen sier at buddhismen like mye er en filosofi og et livssyn som en religion. Diskuter denne påstanden

21. Hvilken plass har etikk i buddhismen?

22. Beskriv buddhismens demografiske (tilhengere) og geografiske (land) utbredelse.

23. Hvordan har buddhismen tradisjonelt forholdt seg til andre religioner i områdene den kom til?

24. Buddhismen har hatt en økende oppslutning i Vesten. Hva tror du virker spesielt tiltrekkende på mennesker med en vestlig kulturbakgrunn? Hva kan buddhismen tilføre vestlig tenkning og etikk?

Utdrag
Det er 400-millioner buddhister i verden i dag. De fleste bor i Asia. Flyktninger og arbeidssøkende har derimot opprettet buddhistiske samfunn over alt i verden, spesielt buddhister fra Tibet, Vietnam og Thailand. Den største stupaen i Europa er bygd i Benalmadena like sør for Malaga i Spania.

Buddhas lære har spredd seg gjennom misjonsvirksomhet og har ført til at mennesker i vesten har sluttet seg til ulike former av Buddhismen. Spesielt har zen-buddhisme og tibetansk buddhisme fått tilslutning.
I Norge: Zen-buddhisme (1972) og tibetansk buddhisme (1975) er de som først organiserte seg i Norge.

Mange etniske nordmenn har sluttet seg til disse gruppene. I 1979 ble buddhistforbundet etablert, som organiserte en rekke buddhistiske grupper, men noen grupper står utenfor. I 2013 var det ca. 16 000 medlemmer i buddhistiske grupper i og utenfor Buddhistfondet.

Til sammen kan de være ca. 30 000 personer i Norge med tilknytning til buddhismen.

De Vietnamesiske buddhistene utgjør ca. to tredjedeler av buddhistene i Norge. De har bygd Khuong Viet-tempelet i Lørenskog.
De tibetanske buddhistene i Karma Tashi Ling har flere senter i Oslo. Den første stupaen ble bygd på Bjørndal utenfor Oslo i 2004.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå