Den nye journalistrollen | Medie- & informasjonkunnskap oppgave

Journalistikk defineres som
”Journalistikk er å samle inn opplysninger og meninger, og vurdere begivenheter, med vidt perspektiv og klokskap, og så bearbeide og publisere dette i en form som engasjerer og tilfredsstiller publikum” (Overl...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 688

5 Stjerner

Retten til personvern og privatliv – hva med barna? | Oppgave

Den teknologiske utviklingen vi står ovenfor i dagens samfunn setter stadig høyere krav til forbrukerne. Det er blitt viktigere enn noensinne å ha oppdaterte lover og etiske retningslinjer for hvordan personvern skal håndteres, spesielt i saker s...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 1156

5 Stjerner

Hvordan praktiserer stormaktene ytringsfrihet? | Oppgave

I denne oppgaven skal jeg planlegge et medieprodukt, med utgangspunkt i problemstillingen «Hvordan praktiserer stormaktene ytringsfrihet?». Jeg valgte å ha om ytringsfrihet og stormakter fordi stormaktene har stor innflytelse i verden, og det er d...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 2206

5 Stjerner

Ikke-demokratiske demokratier | Oppgave

Et demokrati er en styreform hvor borgerne har indirekte eller direkte innflytelse på politikken. Ordet i seg selv betyr folkestyre, og bygger på den enkle idéen om at flertallet bestemmer.

Typiske kjennetegn for demokratier, er at ...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 2275

5 Stjerner