NY
Taushetsplikt | Hva, hvor, hvorfor…

Sosialkunnskap

Taushetsplikt | Hva, hvor, hvorfor…

Full Star Full Star Full Star Full Star Full Star

5 av 5 stjerner

1. Hva er taushetsplikt?
Hva vil det si å ha taushetsplikt?

Taushetsplikt innebærer å hindre at andre får...

NY
Sosialiseringen | Normer, verdier, institusjon…

Sosialkunnskap

Sosialiseringen | Normer, verdier, institusjon…

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Emil durkheim og ekteskapet
• Inngå ekteskap og få barn minsker risikoen for t menn og kvinner begår selvmord
• Me...

NY
Primærsosialisering | Fordypningsoppgave | Sosialkunnskap

Sosialkunnskap

Primærsosialisering | Fordypningsoppgave | Sosialkunnskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Sosialisering er betegnelsen på de sosiale prosessene som fører til at individer tar opp, eller internaliserer, samfunnets normer, pr...

NY
Sosial lagdeling og former for kapital | Sosialkunnskap

Notater

Sosialkunnskap

Sosial lagdeling og former for kapital | Sosialkunnskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Normer- det er forventninger av atferd inne i en gruppe
Verdier- det vi anser som viktig og verdifullt for mennesket og felless...

NY
Eldreomsorg og eldrebølgen | Oppgave i sosialkunnskab

Sosialkunnskap

Eldreomsorg og eldrebølgen | Oppgave i sosialkunnskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Helsefagarbeidere utøver en viktig jobb i samfunnet. De tilbyr profesjonell helsehjelp for pasienter og brukere som har behov for helh...

NY
Funksjonsnedsettelse i hverdagen | Oppgave | Sosialkunnskap

Sosialkunnskap

Funksjonsnedsettelse i hverdagen | Oppgave | Sosialkunnskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

“En med nedsatt funksjonsevne er en betegnelse som indikerer svekket eller manglende funksjonsevne hos en person. Dette kan være bå...

NY
Selvbilde og identitet | Tekst | Samfunnskunnskap

Sosialkunnskap

Selvbilde og identitet | Tekst | Samfunnskunnskap

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Fra du er født og gjennom oppveksten din gjennomgår du prosesser som fører deg til å bli den personen du er.

Dette ...

NY
Ungdomsårene | Typiske ungdomsproblemer | Oppgave

Sosialkunnskap

Ungdomsårene | Typiske ungdomsproblemer | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Oppgavetekst:
a) Nevn fem typiske problemer ungdom møter i dagens samfunn og gjør rede for mulige årsakertil at de er oppstå...

NY
Ungdomsårene | Typiske ungdomsproblemer | Oppgave

Sosialkunnskap

Ungdomsårene | Typiske ungdomsproblemer | Oppgave

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Oppgavetekst:
A) Nevn Fem Typiske Problemer Ungdom Møter I Dagens Samfunn Og Gjør Rede for Mulige ÅRsakertil at De Er Oppstå...

Personlighet og roller i voksen alder | Oppgave i sosialkunnskab

Sosialkunnskap

Personlighet og roller i voksen alder | Oppgave i sosialkunnskab

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Stikkordet i det første stadiet av voksen alder er intimitet. En må med andre ord beherske både og gi og å motta kjærlighet. En m...