Velferdsstatens utfordringer | Sosialkunnskap

Velferdsstaten står overfor store utfordringer, som vil komme i fremtiden. Kostnadsnivået på dagens trygdeordninger kommer blant annet til å øke betydelig i de kommende årene.

I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for utfordring...


Karakter: 4

Uddannelse: Vg2

Ord: 1526

5 Stjerner

Sosial kompetanse | Psykologi & Sosialkunnskap

Vi er mange og ulike mennesker i verden- noe som fører til at vi ofte havner i konfliktsituasjoner som trenger å løses. For å kunne fungere i sosiale situasjoner sammen med andre som er mer eller mindre ulike oss, trenger vi det vi kaller for sos...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1051

5 Stjerner

Årsakene sosiale avvik | Psykologi & Sosialkunnskap

Sosiale avvik er per i dag definert som en person eller en gruppe mennesker som bryter samfunnets normer, enten disse normene er uformelle eller formelle. Uformelle normer er regler som ikke er skrevet ned (eks. skikk og bruk), mens formelle normer e...


Karakter: 6

Uddannelse: Vg2

Ord: 1808

5 Stjerner

Grupper | Psykologi & sosialkunnskap

Som menneske er det umulig å unngå grupper, og dette fordi det er så mange ulike grupper som vi møter på i livet. Vi starter alle med å være medlem av en primærgruppe, og deretter utvikler vi oss til å bli medlemmer av sekundærgrupper, slik...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1073

5 Stjerner

Oppvekstmiljø | Mobbing

Da de fleste av oss var barn gledet vi oss til å vokse opp og modnes, til å oppleve frihet og være selvstendige, og til å skape akkurat det livet vi drømte om. Når vi først blir myndige, ønsker vi kanskje å dra tilbake til barndommen, og det...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1380

5 Stjerner

Konsekvenser av barnemishandling | Sosialkunnskap

Barnemishandling har opp gjennom historien vært veldig vanlig i hele verden, men i 2008 fikk vi i Norge en barnelov- som hindrer familien i å mishandle barn og unge. Til tross for denne loven, er det fortsatt mange barn som blir mishandla, og det k...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1095

5 Stjerner

Ekstremisme | Psykologi & Socialkunnskap

Vi har valgt å snakke om ekstremisme, som er et økende problem på verdensbasis, og skal ta for oss årsakene til at det oppstår. Først og fremst er ekstremisme ifølge politi sikkerhetstjenesten, et begrep som blir brukt om individer eller grupp...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 773

5 Stjerner

Rusmiddelmisbruk | Sosialkunnskap

I Noreg pleier vi å skilje mellom illegale og legale, dvs. ulovlege og lovlege rusmiddel. Lovlege rusmiddel i Norge er alkohol og nikotin ( snus og røyk), medan illegale rusmiddel er hasj, khat, GHB, heroin, kokain og ectacy. Men i nokre tilfelle k...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1215

5 Stjerner