Velferdsstatens utfordringer | Sosialkunnskap

Innledning
Velferdsstaten står overfor store utfordringer, som vil komme i fremtiden. Kostnadsnivået på dagens trygdeordninger kommer blant annet til å øke betydelig i de kommende årene.

I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for utfordringer velferdsstaten står overfor i fremtiden, drøfte årsakene og gjøre rede for politiske løsninger.

Utdrag
Norge har en velferdsstat, og velferdsstaten skal hjelpe enkeltmennesket fra vugge til grav. Men hva er velferd?

En definisjon på dette kan være; Idealer knyttet til sosial og økonomisk trygghet for den enkelte, kombinert med individets frihet. Liberalisme, sosialisme, sosialdemokrati og konservatisme er ulike ideologer som kan støtte etableringen av en velferd.

Hva slags ideologi det blir, kommer an på hva folket velger å stemme på. Stemmer man at et parti fra venstresiden skal regjere, blir velferdsstaten mer offentlig, og alle skal delta med å opprettholde velferdsstaten.

Blant annet med å betale inn skatt. Dersom man stemmer på høyresiden blir velferdsstaten liberal. Altså at mennesker skal få en større frihet, og at det private skal spille en større rolle.

En velferdsstat er et samfunnssystem der staten griper inn i markedene, for å sikre innbyggernes velferd, og skape større grad av sosial og økonomisk likhet, enn det markedene klarer.

Det offentlige garanterer alle samfunnsmedlemmer hjelp, dersom de taper inntekt, har helseproblemer eller er i sosial nød. Dette kan man komme i på grunn av alderdom, sykdom eller arbeidsledighet.

Det er en rekke offentlige ordninger som blir tilbedt av velferdsstaten. Disse ordningene skal bidra til økt velferd.

Arbeidsledighetstrygd, gratis utdanning, helsetjenester, barnetrygd og barnehager, og alders- og uførepensjon. Disse offentlige tjenestene blir blant annet finansiert gjennom et høyt skatte- og avgiftssystem.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå