Innledning
Sammenlignet med tidligere år siden 2000-tallet har kriminalitet generelt gått ned.

Når det gjelder ungdomskriminalitet har dette også blitt redusert siden 2000-tallet, men fremdeles er de under 18 år høyt representert i kriminalitetsstatistikken.

Likevel har det skjedd en betraktelig nedgang i antall domsavsigelser for unge lovbrytere.

Dette må sees i sammenheng med utviklingen av nye typer straffereaksjoner for lovbrytere under 18 år.

Norge har heldigvis forskjellige svar for å hjelpe ungdommene som begynner med kriminalitet i så ung alder.

Vår stat fokuserer på rehabilitering fremfor straff og tror at det er dette som gjør at menneskene som begår kriminelle handlinger ikke gjør det igjen.

Derfor har vi mange forskjellige tiltak som skal hjelpe disse menneskene og det er dette jeg skal skrive videre om i denne oppgaven.

Jeg skal også se litt på forskjellige teorier om kriminalitet

Utdrag
Miller mente derimot at samfunnet består av forskjellige grupper med hver sin kultur.

De forskjellige gruppene fører til ulike livsstiler med normer som er helt forskjellige fra hva de formelle lovene i samfunnet.

Derfor kan nærmiljøet og dårlige rollemodeller kjapt bane vei for kriminelle handlinger. Den viktigste og mest brukte alternativet for fengselsstraff er samfunnsstraff.

Dette går ut på at den tiltalte utfører et visst antall timer arbeid som er nyttig for samfunnet, i sin egen fritid.

Dette gjør at ungdommer som får denne straffen også kan leve fritt, mens de soner for det de har gjort.

Diagrammet under (Statistisk sentralbyrå ) viser ungdommer mellom 15 og 17 år som har blitt dømt med samfunnsstraff siden 2002.

Ungdommer som mottar samfunnsstraff innledes i en samtale med friomsorgen. Deres intensjon er å rehabilitere til å ikke gjenta deres kriminelle handlinger.

De vil også gi muligheter ved utdanning og å få de inn i jobblivet. Friomsorgen mener at det er stabilitet som gjør at mennesker kan få livet sitt på god vei, spesielt hos unge.

I 2014 ble det iverksatt en alternativ reaksjonsform for ungdommer mellom 15 og 18 år4 . Dette ble kalt for ungdomsstraff.

Ungdomsstraffen bygger på et prinsipp om en gjenopprettende prosess hvor den tiltalte ungdommen viser at den klarer å endre deres adferd og livsførsel.