Grupper | Psykologi & sosialkunnskap

Innledning
Som menneske er det umulig å unngå grupper, og dette fordi det er så mange ulike grupper som vi møter på i livet. Vi starter alle med å være medlem av en primærgruppe, og deretter utvikler vi oss til å bli medlemmer av sekundærgrupper, slik som en skoleklasse, en vennegruppe, et politisk parti osv.

Når vi deltar i en gruppe, kan denne gruppen bevisst eller ubevisst ha påvirkninger på oss og livene våres, og derfor har jeg i denne presentasjonen lyst til å sette lys over hva slags følger et gruppemedlemskap kan ha. Problemstillingen min er herved; Hva slags følger kan medlemskap i en gruppe ha for individet.

Utdrag
Uten gruppemedlemskap ville det vært lett for individet å føle seg alene og forlatt, og for å illustrere dette har jeg et eksempel; La oss si at vi har to vennegrupper; Den ene er bare opptatt av sport, mens den andre for det meste bare interesserer seg for fest og rus o.l.

Hvis det her kommer et enkeltindivid som misliker både sport og fester, og heller interesserer seg for skole og læring, vil dette individet ikke føle at han/hun passer inn i verken sportsgruppa eller festgruppa. Hadde det derimot vært en tredje vennegruppe som delte interesse for skole og læring, ville vårt enkeltindivid ha følt tilhørighet i denne gruppa, hvorfor? Fordi gruppa har samme mål, synspunkter og interesser som dette enkeltindividet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå