Sosial kompetanse | Psykologi & Sosialkunnskap

Innledning
Vi er mange og ulike mennesker i verden- noe som fører til at vi ofte havner i konfliktsituasjoner som trenger å løses. For å kunne fungere i sosiale situasjoner sammen med andre som er mer eller mindre ulike oss, trenger vi det vi kaller for sosial kompetanse.

Sosial kompetanse blir definert som ferdigheter som gjør det mulig å møte sosiale utfordringer- med et positivt selvbilde, og etablere positive sosiale relasjoner (Psykologi 2). Det handler også om at en skal kunne internalisere kultur og møte opp til forventningene fellesskapet har lagt opp.

Utdrag
Etter Lamers mening og Utdanningsdirektoratet sin «Utvikling av sosial kompetanse, Veileder for skolen» skal en besitte de fem vilkårene nevnt ovenfor for å kunne hevde at han/hun har sosial kompetanse. Du trenger å ha empati- evnen til å forstå andre og problemene deres, ønsket om å hjelpe, og respekt og aksept framfor andre.

Empati dreier seg om at mennesker skal kunne sympatisere med andre og tenke utfra deres synspunkter og ståsteder. Det sies også at empati gjør det lettere å komme i kontakt med andre (Psykologi 2) og virker bra når man skal stoppe mobbing og vold.

Samarbeidsferdigheter er det andre vilkåret innenfor sosial kompetanse. Gode samarbeidsferdigheter vil være nyttige når man kommer i konflikter eller situasjoner hvor enighet ikke er en mulighet. Ferdighetene vil hjelpe deg med å utvikle tålmodighet, bruke fornuft og skape fred gjennom smarte forhandlinger og kompromisser i problematiske situasjoner det oppstår bekymringer og fare.

Samarbeidsferdigheter tas gjerne med fra oppdragelsen- de varierer etter hvordan man har blitt oppdratt. Har du for eksempel hatt en ettergivende oppdragelse, vil det kanskje være vanskeligere å samarbeide enn en som har hatt en autorativ oppdragelse.

Selvhevdelse er den neste komponenten innenfor sosial kompetanse. Det handler om at en ikke er redd for å stille spørsmål og søke informasjon når han/hun trenger det (Psykologi 2). En person som er sikker på seg selv, har et bra selvbilde og tør å uttrykke personlige meninger og verdier istedenfor å bruke reaksjonsdannelse, er ifølge Lamer på god vei inn i det sosiale.

Et slikt menneske vil også ha mindre risiko for å bli utsatt for massehypnose, for selvhevdelsen vil tillate ham å nekte å utføre handlinger han/hun ikke helt synes er passende. Det vil være vanskelig for grupper å presse og påvirke personer med selvhevdelse, for disse vil som oftest ha egne, sterke viljer og mot til å vise uenighet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå