Årsakene sosiale avvik | Psykologi & Sosialkunnskap

Innledning
Sosiale avvik er per i dag definert som en person eller en gruppe mennesker som bryter samfunnets normer, enten disse normene er uformelle eller formelle. Uformelle normer er regler som ikke er skrevet ned (eks. skikk og bruk), mens formelle normer er lover som er nedskrevne (eks. tyveri og drap). Avvik kan være både positiv og negativ, men jeg skal ta for meg kriminalitet, som er negativ avvik og drøfte årsakene til slike avvikere.

Utdrag
Kriminalitet er brudd på de formelle normene vi har i et samfunn, og om du begår kriminalitet, vil du møte både formelle og uformelle sanksjoner. Sanksjonene kan være alt fra hatende blikk til å måtte sone i fengsel, og verre å måtte forbli der for resten av livet. Vi kan skille mellom tradisjonell kriminalitet og moderne kriminalitet.

Det første nevnte er de lovbruddene som har vært vanlige opp gjennom tiden, mens det siste nevnte er de lovbruddene som har oppstått nylig, eller i det siste århundre. Eksempler på tradisjonell kriminalitet er vold, drap og tyveri, som alle har vært en del av samfunnet over veldig lang tid.

Moderne kriminalitet kan være miljøkrenkelser, korrupsjon og hacking, og grunnen til at disse lovbruddene blir betegnet som moderne, er at det ikke har vært noen lover om dem i tidligere århundrer.

I følge statistikkbankens gjennomsnittlige tall av fengslinger opp gjennom årene, har det bare blitt fler og fler lovbrytere. I følge stastissbanken var det i 1998 58 per 100 000 innbyggere som satt i fengsel, mens i 2012 hadde tallet steget til 90 per 100 000! Men hva er egentlig årsakene til kriminalitet?

Når vi skal vurdere hvorfor noen blir kriminelle, så må vi skille mellom individmodellen og samfunnsmodellen. Menneske og samfunn (Aschehoug, 2007 kap.7) forteller at årsaken til kriminalitet kan søkes både med utgangspunkt i individet og i omgivelsene, og jeg er ganske enig med denne påstanden.

Noen ganger er det individet selv som velger å begå et lovbrudd, mens andre ganger føler individet et fiktivt press til å begå lovbruddet. Presset kommer helt klart fra nærmiljøet, media og de mange forventningene og rollene i samfunnet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå