Det som lå til grunn | årsakene for seks år med utilgivelige hendelser

Innledning
I denne fagartikkelen skal jeg fokusere på årsakene til andre verdenskrig i Europa, og deretter drøfte rundt hvordan resten av verden ble dratt inn i verdenskrigen.

Andre verdenskrig startet 1. September 1939 i Europa, mens i Asia startet den 7. Juli 1937. Jeg skal legge vekt på både de grunnleggende og de utløsende årsakene, men skal hovedsakelig fokusere på Tyskland.

Innholdsfortegnelse
Versaillestraktaten
Den store depresjonen
Hitler og NSDAP får makten i Tyskland
Aggressive ideologier, propaganda og nasjonalisme
Propaganda og nasjonalisme
Opprustning og ekspansiv utenrikspolitikk
Ikke-angrepspakten og Tysklands invasjon av polen
Avslutning

Utdrag
I starten av 20-årene, og spesielt fra 1923 så var det en stor oppgang i optimisme, økt levestandard og økonomiske vekst i USA. Prisen ble femdoblet i amerikanske industriaksjer.

Og de som eide aksjer tjente utallig mye penger, de hadde også muligheter til å tjene langt over det banken ga i rente på vanlige innskudd.

Samtidig så var avkastningen også mye høyere enn det banken tok på lån, og derfor ble det normalt for folk å låne penger for å kjøpe aksjer. (Thomassen, 2019)

Men i 1929 hadde verdiene i aksjemarkedet etter hvert blitt så kunstig høye at boblen sprakk. Og i løpet av et par dager ble verdiene i aksjemarkedet i USA nærmest halvert.

Denne krisen blir ofte omtalt som Den store depresjonen og skjedde når børsen sprakk på Wall Street.

Dette børskrakket tvang frem en finanskrise som etter kort tid spredde seg til resten av verden, og da hovedsakelig industrilandene.

Tyskland ble derfor hardt rammet og arbeidsledigheten steg til 44% på sitt verste. (Hellerud m.fl. s. 304, 2009)

De amerikanske bankene ga lån til europeiske regjeringer og bedrifter etter første verdenskrig. USA hadde som tidligere nevnt opplevd en stor økonomisk økning, og de var det landet som kom best ut av den første verdenskrigen.

Når den store depresjonen skjedde så forlanga de nå å få pengene tilbake og dette rammet spesielt Tyskland ettersom de hadde lånt mye penger av bankene i USA.

---

Hitler hadde allerede steget i popularitet i Tyskland. Han var sjarmerende og en god taler. Det var også et ungt tysk demokrati på denne tiden, og det var mulighet for små partier som nazipartiet å stige i den politiske kampen om innflytelse.

Og når den store depresjonen traff hadde det allerede vært misnøye med de ledende partiene en stund.

Sosialistpartiet og Kommunistpartiet i Tyskland var ofte mer opptatt av å være uenige enn å komme med løsninger på problemene landet stod ovenfor. Og dette ga også en mulighet for mindre partier å stige i den politiske rangen.

Hitler og partiet hans NSDAP vant frem i valget i 1932. De 37,4% stemmer. Kommunistpartiet KPD og NSDAP fikk flest stemmer.

Med to helt forskjellige ideologier var det ikke ønsket at de skulle styre sammen. Derfor ble det et nytt valg senere på året, hvor NSDAP vant, men med mindre stemmer.

Den tyske presidenten Paul von Hindenburg lot Hitler slippe til som rikskansler. (Sverresdatter, 2019)

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå