Innholdsfortegnelse
Bakterier:
Arkeer:
Protister:
Soppene:
Planter:
Dyr:

Utdrag
Bakterier: Er et svært viktig for stoff kretsløp på jorda. Noen bakterier forårsaker sykdom.. Det er vanlig å dele inn bakterier i grupper etter form og levevis.

Arkeer: Finnes i mange ekstremmiljøer. De er ikke eller bringer ikke sykdom. Vi vet lite om arkeer, men har delt de inn i tre grupper. Metan elskede, salt elskende og varme- og syre elskende.

Protister: En- og flercellede eukaryote. Mange organismer som ikke passer inn i plante-, dyre- og sopp riket er ofte plassert her.

Soppene: Kan være en- og flercellede. Mange sopper lever i symbioser, og påvirker derfor andre organismer.

Vi har delt inn soppen i tre grupper: Stilkspore sopper, sekkspore sopper og koplingssopper.

Soppene mangler klorofyll og må derfor ernære seg av organisk materiale. Vi kan finne sopp overalt. Det er også en viktig kilde for mange medisiner.