Innholdsfortegnelse
Husker du? s. 191:
1. Hva var de viktigste økonomiske drivkreftene bak nyimperialismen?

2. Hvordan bidro koloniseringen til den internasjonale arbeidsdelingen som vi fremdeles ser i verden i dag?

3. Hvilken betydning hadde nasjonalismen for kappløpet om kolonier?

4. På hvilken måte bidro nyimperialismen til økt militarisering?

5. Hvilke ideologiske begrunnelser ble gitt for Vestens kolonisering av verden?

Husker du? s. 196:
1. Hva skjedde på Berlinkonferansen i 1884-85?

2. Hvordan fikk britene kontroll over Suezkanalen og Egypt?

3. Hvilken rolle spilte Cecil Rhodes i Storbritannias kolonisering av Afrika?

4. Hvilke ambisjoner hadde Frankrike i Afrika?

5. Hvordan kastet Tyskland seg inn i kappløpet om Afrika?

6. Gjør rede for Italias imperialistiske politikk.

7. Hva kjennetegnet kong Leopold 2.s kolonisering av Kongo?

Husker du? s. 202
1. Hvorfor ville britene kontrollere India?

2. Hva var årsakene til sepoyopprøret i 1857?

3. Hvordan styrte Storbritannia sin indiske koloni?

4. Hvordan satte britenes kolonisering varige spor i India?

5. Hva var bakgrunnen for britenes interesse for Kina?

6. Hva var årsakene til opiumskrigen 1839-42?

7. Hva var Taipingopprøret 1857-64, og hvilke følger fikk det?

8. Hvordan reagerte imperialistmaktene på bokseopprøret i 1900, og hvilke konsekvenser fikk det for kina?

9. Hva var bakgrunnen for Japans snuoperasjon fra isolasjon til imperialisme på 1800-tallet?

10. Hvordan adopterte Japan vestlige impulser, og hvilke egne tradisjoner holdt de fast på?

Utdrag
Svar: Motivene for nyimperialismen ligner mye på det som lå bak den første europeiske koloniseringsbølgen på 1400- og 1500-tallet.

Jakten på penger, profitt og eksotiske varer sto selvsagt sentralt. For enkeltpersoner var eventyrlyst og søken etter spenning en sterk motivasjonsfaktor.

Nok en gang var misjonsiveren viktig. Kristendommen måtte ut til hele verden.

---

Svar: Frustrerte aristokrater som ble skviset ut på sidelinjen av det nye dominerende borgerskapet, fikk viktige stillinger i koloniadministrasjonen ute. Der kunne de fortsette å spille rollen som samfunnets elite.

For arbeidere som mistrivdes i de nye industribyene, ga koloniene mulighet for spenning og arbeid. Koloniseringen løste dermed et hjemlig problem som kunne ført til enda mer intern uro.

---

Svar: For å forsvare egne økonomiske interesser var det viktig med militær kontroll over koloniene og tilstøtende områder.

Investeringene kunne gå tapt på grunn av intern uro blant de innfødte eller som følge av konkurrerende lands innblanding.