Kald Krig | Oppgaver | Historie

Oppgavebeskrivelse
1. Hvem var joseph McCarthy? Hvem gikk arbeidet hans utover? Hva ligger i begrepet
2. Koreakrigen var den første krisen som fant sted utenfor Europa under den kalde krigen. Hva var bakgrunnen? Hvordan utviklet den seg? Hvordan endte den?
3. Verden har kanskje ikke vært så nær en atomkrig som under Cubakriseni 1962. Forklar hva konflikten mellom Cuba/sovjetunionen og USA besto i, hva som konkret skjedde og hva som ble konsekvensene av krisen.
4. Når ble helsingforsavtalen inngått? Hva innebar den? På hvilken måte hadde man ulikt perspektiv på denne avtalen i øst og vest?
5. Forklar hva sjokkterapien i polen gikk ut på og hvilke konsekvenser den fikk.

Utdrag
Joseph Raymond McCarthy, amerikansk politiker. McCarthy var kjent og omstridt fra 1950, da han angrep såkalt «kommunistisk infiltrasjon» i statsapparatet.

Han var særlig virksom som formann i en underkomité i senatet i 1953–1954, men den innbitte nasjonalismen og anti-kommunismen som han ble talsmann for («McCarthyismen») fikk et grunnskudd da McCarthy selv ble gransket av en senatskomité og hans midler fordømt i 1954. Han var deretter uten politisk innflytelse.

---

Fidel Castro kommer til makten på Cuba i 1959, og dette fører til at USA mister den innflytelsen de har hatt på den Cubanske økonomien. Siden 1898 har Amerikanerne eid bedrifter og styrt store deler av handelen på Cuba.

Castro sørger for at Staten tar over bedriftene på Cuba, noe om gjør at forholdet mellom USA og Cuba selvfølgelig blir dårligere. Noe som ytterligere forverrer forholdet mellom disse to, er det som skjedde i Grisebukta. USA støttet en styrke på 1500 utflyttede Cubanere som skulle forsøke å gjennomføre et statskupp, dette kuppet mislykkes og troppen blir knust av Castros hær.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå