Jussen & Samfunnet | Kapittel 1

Innledning
o Rettslære handler om å løyse konkrete saker som inneholder juridiske problemstillinger.

o Juridisk metode: Reglene for korleis vi på en faglig akseptabel måte identifiserer, drøfter og løser rettsspørsmål.

o Rettsreglene – gir løsninger på juridiske konflikter.

 Det vanlige er at rettsregler kan håndheves. Det vil si at staten kan sette makt bak reglene og tvinge igjennom at de blir fulgt. Rettsreglene er bindende. Ofte er det en eller annen sanksjon forbundet med å bryte en rettsregel.
 Eksempel: bot eller fengselsstraff for å overtre en strafferettslig rettsregel, eller plikt til å gå ut av bilen og å la den stå viss kjøretøyet ikke er i samsvar med rettsreglene om trafikksikkerhet.

Innholdsfortegnelse
1.1 – INNLEDNING TIL JUSSEN
1.2 – RETTSHISTORIE

Utdrag
 Marcus Tillius Cicero er en av rettshistoriens viktigeste tenkere. En stor del av rettsprinsippene som vi bruker i dag, har rot i romerretten.

o Prinsippet om likhet for loven:

 Romerne utviklet ideen om at loven skal gjelde likt for alle borgere. Loven sto over alle mennesker. Og den skulle anvendes på samme måte, enten du var rik eller fattig, embetsmann eller privatmann

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå