Indirekte endring for samfunnet | Norsk

Innledning
Det første jeg vil ta for meg i denne oppgaven er hva realisme og naturalisme er. I det førstnevnte, realismen, vil de sette aktuelle debattsaker på dagsorden. «Sette problemer under debatt» - Georg Brandes. Dette er den mest aktuelle steiningen når vi skal snakke om realismen.

Utdrag
I realismen ville de gjøre en forskjell på hvordan samfunnet var ved a ikke legge skjul på hvordan ekteskap, seksualitet, klassesamfunnet, kvinnerollen og menneskets frie tanke egentlig er. Realistene tar for seg virkeligheten, uten å pynte på sannheten.

Naturalismen blir forbundet med realismen, på den måten at de har et ønske om å gi et virkelighetsbilde over samfunnet. Forskjellen her er at naturalistene gikk dypere i sine skildringer, ved å blant annet snakke om seksualitet, død og lidelse, prostitusjon og alkoholisme.

De mente at mennesket ble formet av omgivelsene rundt deg, så hvis de var født inn i elendighet, var skjebnen deres dømt deretter. Målet forfatterne hadde med å skrive disse tekstene var å forsøke å endre på samfunnet. Her var noen av de viktigste temaene, som jeg skal nærmere inn på, kvinners stilling og samliv og ekteskap.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter