Samiske minoriteter i Norge | Norsk språk i endring

Innledning
Samene er Norges urfolk, og har i løpet av Norges historie vært igjennom mye motgang. De har vært utsatt for segregering, forfølgelse, diskriminering og mye mer. I dag har de flere rettigheter enn noen sinne, med for eksempel sitt eget ting, og egne lover i Grunnloven.

En same er en del av Norges urbefolkning, men er også en del av en minoritet. Ingen vet presist hvor mange samer det finnes i verden, men i 2011 ble det anslått å være 80.000 samer spredt ut over Norge, Sverige, Finland og Russland, med mellom 50.000-65.000 bare i Norge.

Utdrag
En grunn for segregeringen av samene fra kristne norske, eller skillet mellom dem, var at samene har en helt annen type religion. Dette fremstilles godt med det samiske flagget, hvor hovedmotivet er hentet fra et dikt av sørsamen Anders Fjellner.

Han framstiller sirkelen i midten av flagget som solen og månen, ettersom han sa at samene var solas sønner, men fargene (rød, blå, grønn og gul) har blitt framstilt med ulike meninger, og det er ikke klart hva de symboliserer.

Den samiske religionen er veldig knyttet til naturen, ettersom naturen var levebrødet deres. Den ble sett på med stor respekt, og spesielle steder ble sett på som hellige.

Først i 1990 ble norsk og samisk likestilte språk i samiske områder, og at samiske barn skulle lære samisk på skolen. Nå er det flere storbyer som tilbyr dette som et andrespråk, ettersom de fleste samer bor i storbyer og tettsteder, til og med utenfor Sápmi, som er fellesbetegnelsen for sameområdene i Norden.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå