NY
En stjerne blir født | Fordypningsoppgave | Fysikk

Fysikk

En stjerne blir født | Fordypningsoppgave | Fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Stjerner er noe vi ofte ser i himmelen og er en av de mest anerkjente astronomiske objektene. De representerer de mest grunnleggende by...

NY
Rettlinjet bevegelse | Test – Oppgave | Fysikk

Fysikk

Rettlinjet bevegelse | Test – Oppgave | Fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

A. Et eksempel på en fysisk størrelse er 78 m/s. Da er 78 et måltall. Mens m/s enheten.
B. Momentanfart er farten til et fys...

NY
Friksjon | Fysikkforsøk | Rapport | Fysikk

Fysikk

Friksjon | Fysikkforsøk | Rapport | Fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

---
Friksjonskraften oppstår når to gjenstander er i kontakt med hverandre samtidig som de forsøker å bevege seg i forhold t...

NY
Termofysikk | Kinetisk energi | Oppgave | Fysikk

Fysikk

Termofysikk | Kinetisk energi | Oppgave | Fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Temperaturen til et legeme er et mål på hvor fort atomene og molekylene beveger seg i stoffet. Når temperaturen i stoffet øker, vil...

NY
Bølger og stråling | Dose, hastighed, Einstein | Oppgave i fysikk

Fysikk

Bølger og stråling | Dose, hastighed, Einstein | Oppgave i fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Stråling er overføring av masse eller energi med stor hastighet og langs rette linjer. Vi trenger UV stråling for å få i oss D-vit...

NY
Ulike former av energi | Oppgave | Fysikk

Fysikk

Ulike former av energi | Oppgave | Fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

- Energiloven (Helmholtz, 1847):
Energi kan ikke skapes eller forsvinne, men bare omformes eller overføres. Energien er bevart....

NY
Svingninger og Bølger | Tid og lengde | Fysikk | Notater

Fysikk

Notater

Svingninger og Bølger | Tid og lengde | Fysikk | Notater

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

• To grunnleggende størrelser i fysikk
• SI-enheter: sekund, meter

• Definisjonen av et sekund (ett sekun...

NY
Elektromagnetiske bølger | Oppgave | Fysikk

Fysikk

Elektromagnetiske bølger | Oppgave | Fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

To modeller for hva lys: bølgemodell og partikkelmodell.
Lys er bølger, og har derfor bølgefart, frekvens og bølgelengde. Ly...

NY
Bølger og stråling | Masse eller energi | Notater i fysikk

Fysikk

Notater

Bølger og stråling | Masse eller energi | Notater i fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

Notater
Stråling er overføring av masse eller energi med stor hastighet og langs rette linjer.

Vi trenger UV st...

NY
Watt og bølger | Windows mathematics | Oppgave i fysikk

Fysikk

Watt og bølger | Windows mathematics | Oppgave i fysikk

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 av 5 stjerner

**Generelt sett har jeg hatt problemer med å sette inn benevninger, da jeg ikke får redigere teksten som er klippet/limt fra windows ...