Galvanisk element | Fysikk

«Redoksreaksjon er dannet av ordene reduksjon og oksidasjon.» (Hekestad,m.fl., 2011, s. 67). Når et atom blir redusert tar den opp en eller flere elektroner.

Når et atom gir fra seg ett eller flere atomer sier vi at det er oksider...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 604

5 Stjerner

Livet som en stjerne | Fysikk

Solsystemet vårt er bare en knøttliten del av universet. All kunnskap vi har om verdensrommet har kommet fra observasjoner av den elektromagnetiske strålingen vi mottar. Stjernene som befinner seg ute i verdensrommet kan ha forskjellige farger o...


Karakter: 5

Uddannelse: Vg2

Ord: 1356

5 Stjerner