Innledning
Solsystemet vårt er bare en knøttliten del av universet. All kunnskap vi har om verdensrommet har kommet fra observasjoner av den elektromagnetiske strålingen vi mottar.

Stjernene som befinner seg ute i verdensrommet kan ha forskjellige farger og lysstyrker.

Med en rekke observasjoner og beregninger har vi den dag i dag klart å beskrive de fleste stjernes livssykluser.

Ved hjelp av HR-diagrammet og strålingslovene har vi fått en større forståelse på andre stjerner enn kun vår egen.

Stjernene er systematisert i et diagram som viser hvordan de utvikler seg. I denne teksten har jeg valgt stjerna Alfa Centauri A for å beskrive stjernes fødsel, liv og død.

Dette kan variere fra stjerne til stjerne, men mye går igjen for de fleste stjerner.

Utdrag
Hertzsprung-Russell-diagram, også kalt HR-diagram er et statistisk diagram som sorterer stjernene vi vet om.

Diagrammet klassifiserer stjernene ut ifra størrelse, temperatur, effekt og om den er i slutten av livet sitt eller nylig dannet.

HR-diagrammet er ikke et kart på hvor stjernene ligger, men hjelper oss å forstå hvordan stjernene utvikler seg.

Dette stjerne diagrammet har fire akser som stjernene blir målt opp mot.

Vi har spektralklasse som består av bokstavene O(Blå), B(Blåhvit), A(Hvit), F(Gulhvit), G(Gul), K(Gulrød), M(rød). Disse

forteller om stjernens overflatetemperatur fra varmeste til kaldeste: 30,000K til 2,000K.

O-B stjerner har tydelige spektrallinjer fra helium, A-F stjerner har de sterkeste hydrogenlinjene, G-K stjerner har markerte linjer for metaller og M-stjernene viser molekyllinjer.

For de fleste stjernene vi har funnet og lagt inn i diagrammet, følger de et diagonalt bånd fra venstre ned til høyre hjørne.

Dette båndet kalles hovedserien, som representerer alle stjernes temperatur og utstrålende effekt. Utstrålt effekt forteller om

effekt per flate av stjerna som utsendes. Når vi ser på HR-diagrammet befinner de største stjernene øverst på hovedserien, med høy temperatur, blåfarge og høy utstrålingseffekt.

Når vi går nedover hovedserien synker temperatur, utstrålingseffekt og farge sammen med størrelsen av stjernen.

Unntak er dverger og giganter som befinner seg under og over hovedserien.

De største stjernene lyser sterkest, ved at gravitasjonen på stjerna er så stor at de må utjevne dette «presset» med utvendig press for å hindre å kollapse.

Stjerna Alpha Centauri A ligger i spektralklasse G(Gul) på grunn av sin temperatur på 5790K som er veldig lik sola.